luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Dins d’un miratge/Inside a mirage/Dentro de un espejismo

Dins d’un miratge

Ens queixem de les contrarietats i instintivament culpabilitzem a l’entorn i a Déu de les nostres penúries.

●Els vicis no son el cos, el món no està fet de vicis, la riquesa i la prosperitat no son els vicis. Heu posat els vicis en totes aquestes coses i les heu espatllat.
-Altrament, totes aquestes facilitats eren el motiu de nostra felicitat.

Què son els vicis que no admetem tenir-los!, potser son fantasmes, esperits aliens que ens han posseït? Se’n diuen Maia a la Índia, aquí en podríem dir miratges. Tot allò que ens fa arrugar el front: arrogància, ira, luxúria, ego, aferraments, enveges, odi, etc.., son els nostres miratges que ens mantenen en l’engany i en el patiment.
Hem afegit a la olla de la vida tots aquests ingredients amargs provinents dels costums arrelats en les societats, en les famílies, en els països d’arreu del món, i els ingredients naturals i dolços que hi havien en la olla.., que proveïen de bon sabor a la vida, han espatllat aquesta gran sopa que ens havia de donar felicitat.
Malgrat tot.., hi ha remei! Déu ens diu: veniu a aprendre de Mi com fer-vos conscients de tot això i com eliminar aquests vicis. A Brahma Kumaris s’ensenya el Raja Ioga que el Pare ha deixat com a llegat, com a un dret per a qui vulgui reivindicar-lo.

CURS DE RAJA IOGA

Inside a mirage

We complain about setbacks and instinctively blame the environment and God for our hardships.

●Vices are not the body, the world is not made of vices, wealth and prosperity are not vices. You have put the vices in all these things and you have spoiled them.
-Otherwise, all these facilities were the reason for our happiness.

What are the vices that we do not admit having them! Perhaps they are ghosts, foreign spirits that have possessed us? They are called Maya in India, here we could call them mirages. Everything that makes us wrinkle our foreheads: arrogance, anger, lust, ego, attachments, envy, hatred, etc., are our mirages that keep us in deception and suffering.
We have added to the pot of life all these bitter ingredients from customs rooted in societies, in families, in countries around the world, and the natural and sweet ingredients that were in the pot…, which provided good flavor to life, they have spoiled this great soup that should have given us happiness.
In spite of everything…, there is a remedy! God tells us: come to learn from Me how to become aware of all this and how to eliminate those vices. In Brahma Kumaris, the Raja Yoga that the Father has left as a legacy is taught, as a right for those who want to claim it.

INFORMATION RAJA YOGA

Dentro de un espejismo

Nos quejamos de las contrariedades e instintivamente culpabilizamos al entorno ya Dios de nuestras penurias.

●Los vicios no son el cuerpo, el mundo no está hecho de vicios, la riqueza y la prosperidad no son los vicios. Habéis puesto los vicios en todas estas cosas y las habéis estropeado.
-De lo contrario, todas estas facilidades eran el motivo de nuestra felicidad.

¡Qué son los vicios que no admitimos tenerlos!, ¿quizás son fantasmas, espíritus ajenos que nos han poseído? Se llaman Maya en la India, aquí los podríamos llamar espejismos. Todo lo que nos hace arrugar la frente: arrogancia, ira, lujuria, ego, apegos, envidias, odio, etc.., son nuestros espejismos que nos mantienen en el engaño y en el sufrimiento.
Hemos añadido a la olla de la vida todos estos ingredientes amargos provenientes de las costumbres arraigadas en las sociedades, en las familias, en los países de todo el mundo, y los ingredientes naturales y dulces que había en la olla.., que proveían de buen sabor a la vida, han echado a perder esta gran sopa que debería habernos dado felicidad.
A pesar de todo.., ¡hay remedio! Dios nos dice: venid a aprender de Mí cómo haceros conscientes de todo esto y cómo eliminar esos vicios. En Brahma Kumaris se enseña el Raja Yoga que el Padre ha dejado como legado, como un derecho para quien quiera reivindicarlo.

CURSO DE RAJA YOGA

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: