luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Filaments imperceptibles/Imperceptible filaments/Imperceptible filaments/Filamentos imperceptibles

Filaments imperceptibles

Tenir la experiència d’estar connectat amb tot el que existeix, és un regal per a la consciència i la humanitat.

St. Jayanti

♥Per a crear un món millor cal una educació.
♥L’educació és l’eina que Déu usa per canviar el món; així és com Ell és el Creador. Quan l’intel·lecte s’obre amb aquesta educació és quan la consciència es desperta, i pot comprendre una altra realitat.

Tot ja està creat eternament. Els elements que ho estructuren tot, sempre existeixen. Déu no crea en aquest aspecte. Quan es parla del Creador es parla de la Seva capacitat i poder per crear una nova consciència en els éssers humans.
També es pot entendre que qui no vol ser educat no ho serà i, es mantindrà en una altra realitat, la que prefereix o en la que se sent còmode. Déu té el poder d’intervenir però Ell no ho farà perquè entén que cadascú interpreta un «paper» únic i meravellós.
Per altra banda, els éssers humans, a nivell espiritual, estem connectats amb tot el que existeix d’una forma imperceptible. Aleshores, tal com és la consciència, així és el món i els elements. Per tant, observem com està ara la humanitat i com està el món en el que habita; valorem si hem de canviar la nostra educació, si paga la pena mantenir-se immòbil en la zona de confort o si cal sacsejar la consciència i permetre que s’obri a una nova realitat.

Imperceptible filaments

Having the experience of being connected to everything that exists is a gift to consciousness and humanity.

St. Jayanti

♥To create a better world, education is necessary.
♥Education is the tool that God uses to change the world; this is how He is the Creator. When the intellect opens up with this education, it is when the consciousness awakens, and can understand another reality.

Everything is eternally created. The elements that structure everything always exist. God does not create in that aspect. When we speak of the Creator, we speak of His capacity and power to create a new consciousness in human beings.
It can also be understood that those who do not want to be educated will not be educated and will remain in another reality, the one they prefer or in which they feel comfortable. God has the power to intervene but He will not because He understands that each one plays a unique and wonderful “role”.
On the other hand, human beings, on a spiritual level, are connected with everything that exists in an imperceptible way. So, as is consciousness, so is the world and the elements. Therefore, let us observe how humanity is now and how the world in which it lives is; let’s assess whether we should change our education, whether it is worth remaining immobile in the comfort zone or whether it is necessary to shake our conscience and allow it to open up to a new reality.

Filamentos imperceptibles

Tener la experiencia de estar conectado con todo lo que existe es un regalo para la conciencia y la humanidad.

St. Jayanti

♥Para crear un mundo mejor es necesaria una educación.
♥La educación es la herramienta que Dios usa para cambiar el mundo; así es como Él es el Creador. Cuando el intelecto se abre con esta educación es cuando la conciencia despierta, y puede comprender otra realidad.

Todo está creado eternamente. Los elementos que lo estructuran todo siempre existen. Dios no crea en ese aspecto. Cuando se habla del Creador se habla de Su capacidad y poder para crear una nueva conciencia en los seres humanos.
También puede entenderse que quien no quiere ser educado no lo será y, se mantendrá en otra realidad, la que prefiere o en la que se siente cómodo. Dios tiene el poder de intervenir pero Él no lo hará porque entiende que cada uno interpreta un “papel” único y maravilloso.
Por otra parte, los seres humanos, a nivel espiritual, estamos conectados con todo lo que existe de forma imperceptible. Entonces, tal y como es la conciencia, así es el mundo y los elementos. Por tanto, observemos cómo está ahora la humanidad y cómo está el mundo en el que habita; valoremos si debemos cambiar nuestra educación, si vale la pena mantenerse inmóvil en la zona de confort o si es necesario sacudir la conciencia y permitir que se abra a una nueva realidad.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: