luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

El desig més elevat/The elevatest wish/El deseo más elevado

El desig més elevat

Quan estem immersos en la vida mundana, ens omplim de metes i desitjos que hem d’aconseguir. És com si fes falta un motiu per seguir en aquest tren que no para mai i que no omple mai el cor. Però quan t’adones que estàs dalt d’aquest tren.., tens ganes de baixar i de seguir a peu. Tens ganes de veure com és la vida de veritat, tens ganes de contemplar i adonar-te’n de què t’has perdut en aquell viatge frenètic. Això passa quan has traspassat el llindar de la maduresa. I si tot i així no succeeix.., és que encara estàs obnubilat pel tren, que tampoc ho jutjo; qui sóc jo per fer-ho? Tot forma part de la mateixa història i cadascú té la seva pròpia, per tant de segur que està bé.
Quan entenem que tot està bé dins d’aquesta història humana, entenem el «drama» i fluïm amb ell. Només podem tenir un desig, el més elevat que podem tenir els humans: que ens en sortirem com sempre ha fet la humanitat i totes les civilitzacions que han fet el seu camí per aquest planeta. Aquest és el desig més elevat que és la llavor del que duem a l’ànima: vull el millor per l’ésser humà, vull que recuperi la seva autenticitat. Així és!
Quan el desig és elevat i lliure d’avarícia.., les vibracions d’aquest s’expandeixen pel llac de l’Univers i retornen al lloc d’on han sortit fent-se realitat; s’acompleixen!

The elevatest wish

When we are immersed in worldly life, we fill ourselves with goals and desires that we must achieve. It is as if a reason was needed to continue on this train that never stops and never fills the heart. But when you realize that you’re on this train… you feel like getting off and continuing on foot. You want to see what life is really like, you want to contemplate and realize what you have missed on that frantic journey. This happens when you have crossed the threshold of maturity. And if it still doesn’t happen…, it’s because you’re still bewildered on the train, which I don’t judge either; who am I to do it? Everything is part of the same story and each one has their own, so it’s sure to be fine.
When we understand that all is well within this human story, we understand the “drama” and flow with it. We can only have one wish, the highest that we humans can have: that we will get ahead as humanity and all the civilizations that have made their way through this planet have always done. This is the highest desire that is the seed of what we carry in our souls: I want the best for the human being, I want him to recover his authenticity. That’s it is!
When the desire is elevated and free of greed…, its vibrations expand through the lake of the Universe and return to the place where they came from becoming reality; they are fulfilled!

El deseo más elevado

Cuando estamos inmersos en la vida mundana, nos llenamos de metas y deseos que debemos conseguir. Es como si hiciera falta un motivo para seguir en este tren que nunca para y que nunca llena el corazón. Pero cuando te das cuenta de que estás montado en este tren.., tienes ganas de bajar y de seguir a pie. Tienes ganas de ver cómo es la vida de verdad, tienes ganas de contemplar y darte cuenta de qué te has perdido en ese viaje frenético. Esto ocurre cuando has traspasado el umbral de la madurez. Y si aún así no sucede.., es que todavía estás obnubilado por el tren, que tampoco lo juzgo; ¿quién soy yo para hacerlo? Todo forma parte de la misma historia y cada uno tiene la suya propia, por tanto seguro que está bien.
Cuando entendemos que todo está bien dentro de esta historia humana, entendemos el “drama” y fluimos con él. Sólo podemos tener un deseo, el más elevado que podemos tener los humanos: que saldremos adelante como siempre ha hecho la humanidad y todas las civilizaciones que han hecho su camino por este planeta. Éste es el deseo más elevado que es la semilla de lo que llevamos en el alma: quiero lo mejor para el ser humano, quiero que recupere su autenticidad. ¡Así es!
Cuando el deseo es elevado y libre de avaricia.., las vibraciones de éste se expanden por el lago del Universo y vuelven al lugar de donde han salido haciéndose realidad; ¡se cumplen!

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: