luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Puresa de l’ànima/Soul purity/Pureza del alma

Reflexió de la Setmana  28 d’Agost de  2022 

Puresa de l’ànima

La puresa, sovint mal entesa, és una meta important de l’estudi espiritual.
Puresa de l’ànima significa un retornar a les qualitats divines originals. L’ànima s’ha contaminat tant amb qualitats inferiors a les divines, que gairebé no pot gaudir d’estar viva.
En purificar l’ànima, es torna el comandament a l’ésser; així s’eliminen els pensaments inútils i negatius, i s’acaben els hàbits molestos.
Una ànima pura no pot ser atrapada pel patiment; per contra el poder de la puresa és tal que serveix per eliminar el pesar del món sencer. La puresa retorna la felicitat i fins i tot la felicitat.
Tot el que necessites fer per restablir la puresa és desitjar-ho amb tant grau d’intensitat que tota la resta quedi exclosa. El pensament “he de fer-me completament pur” encén un foc d’amor entre tu i Déu. Aquest foc elimina tota contaminació, i la teva puresa adquireix aquest poder que t’allibera de totes les batalles per sempre, convertint-te en un company veritable i etern de Déu.

Extracte del llibre:
Paraules i saviesa d’una de les,
grans líders espirituals del món,
COMPANYA DE DÉU,
Dadi Janki

Week Reflection August 28,  2022

Soul purity

Purity, often misunderstood, is an important goal of spiritual study.
Purity of the soul means a return to the original divine qualities. The soul has become so polluted with less than divine qualities that it can hardly enjoy being alive.
By purifying the soul, control is returned to the being; useless and negative thoughts are thus eliminated, and annoying habits end.
A pure soul cannot be reached by suffering; on the contrary, the power of purity is such that it serves to remove sorrow from the entire world. Purity returns happiness and even bliss.
All you need to do to restore purity is to desire it with such intensity that everything else is excluded. The thought “I must make myself completely pure” kindles a fire of love between you and God. This fire removes all contamination, and your purity acquires such power that it frees you from all battles forever, making you a true and eternal companion of God.

Excerpt from the book:
Words and wisdom of one of the,
great spiritual leaders of the world,
COMPANION OF GOD,
Dadi Janki

Reflexión de la Semana  28 de Agosto  2022 

Pureza del alma

La pureza, a menudo mal entendida, es una importante meta del estudio espiritual.
Pureza del alma significa un retrono a las cualidades divinas originales. El alma se ha contaminado tanto con cualidades inferiores a las divinas, que apenas puede disfrutar de estar viva.
Al purificar el alma, se devuelve el mando al ser; se eliminan así los pensamientos inútiles y negativos, y terminan los hábitos molestos.
Un alma pura no puede ser alcanzada por el sufrimiento; por el contrario el poder de la pureza es tal que sirve para eliminar el pesar del mundo entero. La pureza devuelve la felicidad e incluso la dicha.
Todo lo que necesitas hacer para restablecer la pureza es desearlo con tal grado de intensidad que todo lo demás quede excluido. El pensamiento “debo hacerme completamente puro” enciende un fuego de amor entre tú y Dios. Este fuego elimina toda contaminación, y tu pureza adquiere tal poder que te libera de todas las batallas para siempre, convirtiéndote en un compañero verdadero y eterno de Dios.

Extracto del libro:
Palabras y sabiduría de una de las,
grandes líderes espirituales del mundo,
COMPAÑERA DE DIOS,
Dadi Janki

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
C/Porta 9, Barcelona 08016
T. 34 93 4877667 –Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona
 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: