luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Una història de fantasmes/A ghosts’s story/Una historia de fantasmas

👀Hi havia una persona que tenia molta por als fantasmes. Deia que estaven al seu voltant i que entraven dins d’ella. Estava terroritzada. Deia que li feien fer coses terribles que ella no volia fer. Potser sí que hi han fantasmes d’aquests, ànimes que han deixat el cos amb assumptes no tancats y que volen resoldre’ls a través del cos d’algú altre. També hi ha d’haver tot el contrari, ànimes que estan lliures de tot i que volten per arreu donant pau, aleshores els podríem anomenar àngels, oi? Ens podríem perdre amb tots aquests temes, però l’únic que resol tots els dubtes es saber que l’important es tenir una fe ferma amb Déu i llavors, totes aquestes subtileses deixen de tenir importància. Els veritables “fantasmes” que turmenten a les persones son les males accions producte dels hàbits erronis que han desenvolupat: odi, arrogància, ego, luxúria y aferrament.., els més destacats. Si un és conscient d’això.., ni el més potent fantasma podrà tenir cap influència. Sempre que hi posi remei i intenti anar-los eliminant.


👀There was a person who was very afraid of ghosts. She said that they were around her and that they were entering her. She was terrified. She said they made her do terrible things that she didn’t want to do. Perhaps there are ghosts of these, souls who have left the body with unresolved issues and who want to resolve them through the body of someone else. There must also be the opposite, souls who are free from everything and who go around giving peace, then we could call them angels, right? We could get lost with all these topics, but the only thing that solves all doubts is to know that the important thing is to have a firm faith in God and then, all these subtleties cease to be important. The real “ghosts” that torment people are the bad actions that are the product of the wrong habits they have developed: hatred, arrogance, ego, lust and attachment…, the most prominent. If one is aware of this.., not even the most powerful ghost can have any influence. As long as you put a remedy and try to eliminate them.


👀Había una persona que le tenía mucho miedo a los fantasmas. Dijo que estaban a su alrededor y que la estaban penetrando. Estaba aterrorizada. Dijo que la obligaron a hacer cosas terribles que no quería hacer. Tal vez haya fantasmas de estos, almas que han dejado el cuerpo con asuntos sin resolver y que quieren resolverlos a través del cuerpo de otra persona. También debe haber todo lo contrario, almas que están libres de todo y que andan dando paz, entonces podríamos llamarlas ángeles, ¿no? Podríamos perdernos con todos estos temas, pero lo único que resuelve todas las dudas es saber que lo importante es tener una fe firme en Dios y entonces, todas estas sutilezas dejan de ser importantes. Los verdaderos “fantasmas” que atormentan a las personas son las malas acciones producto de los malos hábitos que han desarrollado: el odio, la arrogancia, el ego, la lujuria y el apego…, los más destacados. Si uno es consciente de esto…, ni siquiera el fantasma más poderoso puede tener ninguna influencia. Siempre y cuando pongas remedio y trates de eliminarlos.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: