luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pulsió-pols-intermitència/Pulsion-pulse-intermittence/Pulsión-pulso-intermitencia

pulsió-pulsion.pulsión:

🌍És la tendència a la conservació, la força de la inèrcia, que tot continua tal com és o es repeteix (Ramírez, 2012f), que Freud considera (potser erròniament) com a pulsió definidora. Recordeu que així va definir la pulsió: com l'exteriorització de la inèrcia en la vida orgànica (Freud, 1998/1920, p. 36)./🌍 It is the tendency to conservation, the force of inertia, that everything continues as is or is repeated (Ramírez, 2012f), that Freud considered (perhaps erroneously) as defining drive. Remember that this is how he defined the drive: as the exteriorization of inertia in organic life (Freud, 1998/1920, p. 36)./🌍 Es la tendencia a la conservación, la fuerza de la inercia, de que todo continúe tal cual o se repita (Ramírez, 2012f), que Freud consideró (quizá erróneamente) como definitorio de lo pulsional. Recuérdese que así definió la pulsión: como la exteriorización de la inercia en la vida orgánica (Freud, 1998/1920, p. 36).
Str.Meera -Malasia

La funció del cor és bategar; la funció de la ment és pensar.
The function of the heart is to beat; the function of the mind is to think.
La función del corazón es latir; la función de la mente es pensar.

Diem que necessitem pau a la ment.., però la ment que és un òrgan de la consciència com ho és el cor del cos.., no pot cessar en la seva funció, ha de “pulsar” pensaments constantment mentre estem vius. La pau a la ment només és una característica única de no tenir un cos on experimentar la vida en aquesta Terra. Per tant, només podem programar-la mentre estiguem vius per a que els pensaments que polsi siguin uns que no ens pertorbin interiorment ni exteriorment. Això s’aconsegueix amb la nostra voluntat de canviar-los. Així doncs, és important quins pensaments genera la nostra consciència per a que l’intel·lecte els destriï i els fixi a la ment. Això vol dir que si volem tenir una “relativa” pau a la ment.., hem de ser conscients de pensar en temes de pau. Allò que hi ha a la consciència, allò es transmet a l’intel·lecte i allò es transmet a la ment i el “bombardeig” constant, la pulsió, el batec, la intermitència serà el tipus de resultat.

We say that we need peace of mind…, but the mind, which is an organ of the soul as is the heart of the body…, cannot cease its function, it must constantly “pulse” thoughts while we are alive. Peace of mind is just a unique feature of not having a body to experience life on this Earth. Therefore, we can only program it while we are alive so that the thoughts it pulses are ones that do not disturb us internally or externally. This is achieved with our willingness to change them. Thus, it is important what thoughts our consciousness generates so that the intellect chooses and fixes them in the mind. This means that if we want to have “relative” peace of mind…, we must be conscious of thinking about issues of peace. That which is in the consciousness, that is transmitted to the intellect and that is transmitted to the mind and the constant “bombardment”, the drive, the heartbeat, the intermittence will be the type of result.

Decimos que necesitamos paz mental…, pero la mente, que es un órgano del alma como lo es el corazón del cuerpo…, no puede dejar de funcionar, debe “pulsar” pensamientos constantemente mientras estemos vivos. . La paz mental es solo una característica única de no tener un cuerpo para experimentar la vida en esta Tierra. Por lo tanto, solo podemos programarlo mientras estemos vivos para que los pensamientos que pulsa no nos perturben ni interna ni externamente. Esto se logra con nuestra voluntad de cambiarlos. Así, es importante qué pensamientos genera nuestra conciencia para que el intelecto los escoja y los fije en la mente. Esto quiere decir que si queremos tener una paz mental “relativa”…, debemos ser conscientes de pensar en temas de paz. Lo que está en la conciencia, eso se transmite al intelecto y eso se transmite a la mente y el constante “bombardeo”, la pulsión, el latido, la intermitencia será el tipo de resultado.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: