luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Aturar la maquinaria oposada/Stop the opposite machinery/Detener la maquinaria opuesta

De la mateixa manera que ens apartem de la influència no positiva d’una persona malhumorada, així ens hem d’apartar de la influència dels nostres sentiments oposats al bon estat. Els sentiments son abans que els pensaments, son els que creen els pensaments associats als sentiments. Però.., com em puc apartar de la meva pròpia mala influència? Molt senzill! Posant-hi un punt i final amb determinació i contundència; sinó, entraré en una roda que es retro alimentarà a si mateixa. Començo a canviar aquests sentiments creant pensaments d’amor cap a mi mateixa i entenent que aquells son moments resultants d’un procés biològic lligat a la matèria del que està construït el meu cos. D’això se’n deien Bioritmes: es representen en gràfics d’ones creixents i decreixents que es van repetint en intervals similars.
Entenent això, comprenc que jo sóc molt més que només un cos supeditat a la matèria; sóc esperit, sóc energia i per tant, sóc qui pot posar un punt i final a la elucubració que provoca sentiments oposats al bon estat i canviar-los pels d’estar bé amb mi mateixa i amb el món. Aquest poder em fa ser autosuficient.

In the same way that we remove ourselves from the non-positive influence of a bad-tempered person, so we must remove ourselves from the influence of our feelings that are contrary to the good state. The feelings are before the thoughts, they are the ones that create the thoughts associated with the feelings. But… how can I separate myself from my own bad influence? Very easy! Putting a full stop with determination and forcefulness; otherwise, I’m going to enter a wheel that will feed itself.
I begin to change these feelings by creating thoughts of love towards myself and understanding that these are moments resulting from a biological process linked to the matter of which my body is built. This was called Biorhythms: they are represented in graphs of increasing and decreasing waves that are repeated at similar intervals.
Understanding this, I understand that I am much more than just a body subject to matter; I am spirit, I am energy and therefore, I am the one who can put an end to the lucubration that causes feelings opposite to good condition and change them for those of being well with myself and with the world. That power makes me self-sufficient.

De la misma forma que nos apartamos de la influencia no positiva de una persona malhumorada, así debemos apartarnos de la influencia de nuestros sentimientos opuestos al buen estado. Los sentimientos son antes que los pensamientos, son los que crean los pensamientos asociados a los sentimientos. Pero… ¿cómo puedo apartarme de mi propia mala influencia? ¡Muy sencillo! Poniendo un punto y final con determinación y contundencia; sino, voy a entrar en una rueda que se retro alimentará a sí misma. Empiezo a cambiar estos sentimientos creando pensamientos de amor hacia mí misma y entendiendo que esos son momentos resultantes de un proceso biológico ligado a la materia de lo que está construido mi cuerpo. A esto se le llamaban Biorritmos: se representan en gráficos de ondas crecientes y decrecientes que se van repitiendo en intervalos similares.
Entendiendo esto, comprendo que yo soy mucho más que sólo un cuerpo supeditado a la materia; soy espíritu, soy energía y por tanto, soy quien puede poner un punto y final a la elucubración que provoca sentimientos opuestos al buen estado y cambiarlos por los de estar bien conmigo misma y con el mundo. Ese poder me hace ser autosuficiente.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: