luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

El sender de la realització/The path of realization/La senda de la realización

Reflexió de la Setmana  11-12-2022 

Photo by Kathrine Birch on Pexels.com

El sender de la realització

Els dos trets principals de l’aclariment són l’experiència i el reconeixement, és a dir, l’experiència de l’amor, la pau i la puresa, i el reconeixement que aquestes són qualitats de l’ànima o d’un poder superior.
Quan hi ha aclariment, un en veritat reconeix (“coneix una altra vegada” o “identifica com ja conegut”) la veritable naturalesa original de l’ànima. El reconeixement implica que no hi ha res de nou i que el creixement espiritual és un procés paradoxal, en què tornem a la nostra naturalesa original.
El terme realització significa “fer real”, o “convertir-ho en un fet”. Atès que ens adonem de la nostra identitat espiritual, es fa realitat i es converteix en aparent.
Si s’ho pensa en aquests termes, comencem a veure una possibilitat temptadora, és a dir, que la veritat resideix dins nostre i que la seva realització revela la nostra identitat espiritual.
Oculta dins de cada persona, hi ha la naturalesa original de l’ànima, esperant que la reconeguem, experimentem i realitzem.
El viatge o sender de la realització és un de guariment i renovació interior, que ens permet ser oberts i amorosos, sense vulnerabilitat ni dependència. Se’l podria considerar com un viatge on tornem a una forma pura i una expressió d’amor, tant incondicional com espiritual.
El camí de la realització és un viatge interior per connectar-nos amb la divinitat intrínseca de l’ànima.

Extracte del llibre:
MISSIÓ D’AMOR,
Viatge espiritual d’un metge,
Ed. Kier
Roger Cole

Week Reflection  2022 

The path of realization

The two main features of enlightenment are experience and recognition, that is, the experience of love, peace, and purity, and the recognition that these are qualities of the soul or of a higher power.
When there is enlightenment, one actually recognizes (“knows again” or “identifies as already known”) the true original nature of the soul. The recognition implies that there is nothing new and that spiritual growth is a paradoxical process, in which we return to our original nature.
The term realization means “to make real”, or “to make it a fact”. As we become aware of our spiritual identity, it “comes true” and becomes apparent.
If we think about it in these terms, we begin to see a tantalizing possibility, that is, that the truth resides within us and that its realization reveals our spiritual identity.
Hidden within each person is the original nature of the soul, waiting for us to recognize, experience and realize it.
The journey or path of fulfillment is one of inner healing and renewal, which allows us to be open and loving, without vulnerability or dependency. It could be thought of as a journey where we return to a pure form and expression of love, which is both unconditional and spiritual.
The path of realization is an inner journey, to connect with the intrinsic divinity of the soul.

Extract from the book:
MISSION OF LOVE,
spiritual journey of a doctor,
Ed Kier
Roger Cole

Reflexión de la Semana 11, diciembre 2022

La senda de la realización

Los dos principales rasgos del esclarecimiento son la experiencia y el reconocimiento, es decir, la experiencia del amor, la paz y la pureza, y el reconocimiento de que estas son cualidades del alma o de un poder superior.
Cuando hay esclarecimiento, uno en verdad reconoce (“conoce otra vez” o “identifica como ya conocido”) la verdadera naturaleza original del alma. El reconocimiento implica que no hay nada nuevo y que el crecimiento espiritual es un proceso paradójico, en el cual regresamos a nuestra naturaleza original.
El término realización significa “hacer real”, o “convertirlo en un hecho”. Dado que nos damos cuenta de nuestra identidad espiritual, se “hace realidad” y se convierte en aparente.
Si se lo piensa en estos términos, comenzamos a ver una posibilidad tentadora, es decir, que la verdad reside dentro de nosotros y que su realización revela nuestra identidad espiritual.
Oculta dentro de cada persona, está la naturaleza original del alma, aguardando que la reconozcamos, experimentemos y realicemos.
El viaje o sendero de la realización es uno de sanación y renovación interior, que nos permite ser abiertos y amorosos, sin vulnerabilidad ni dependencia. Se lo podría considerar como un viaje donde regresamos a una forma pura y una expresión de amor, que es tanto incondicional como espiritual.
El camino de la realización es un viaje interior, para conectarnos con la divinidad intrínseca del alma.

Extracto del libro:
MISIÓN DE AMOR,
Viaje espiritual de un médico,
Ed. Kier
Roger Cole

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
C/Porta 9, Barcelona 08016
T. 34 93 4877667 –Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: