luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

84 naixements 84 cares/84 births 84 faces/84 nacimientos 84 rostros

84 naixements 84 cares

El número màxim de naixements que pot tenir un ésser humà és 84. Això es pot entendre si entenem que la vida és cíclica; si entenem que no és el concepte lineal occidental del temps de néixer, créixer, viure i morir que estem acostumats a creure a l’occident.

PUNT: Només després de 5000 anys veureu altre cop les cares dels éssers humans que veieu ara. Hi haurà 84 cares dels 84 naixements i cadascuna d’elles serà diferent.

Fins i tot aquest article, que en aquests moments estic teclejant a l’ordinador, el tornaré a teclejar i pensar de la mateixa forma.
S’ha dit, en altres cultures, que l’ésser humà té 8.400.000 (milions) de renaixements; que el cicle del món es repeteix després de milers de milions d’anys.., però Déu ens diu que no és correcte, que és molt més curt, que son 5000 anys de durada i un cop arribat al final torna a començar des de l’inici després d’haver-se renovat completament.
Això costa d’acceptar perquè trenca inclús amb els estudis científics, geològics, antropològics, astrofísics… i amb tots els “ics” que han sembrat en les nostres creences. Ara.., jutgeu per vosaltres mateixos.., i si us ressona a dins.., ho podreu fer vostre.

84 births 84 faces

The maximum number of births a human being can have is 84. This can be understood if we understand that life is cyclical; if we understand that it is not the Western linear concept of time to be born, grow, live and die that we are accustomed to believe in the West.

POINT: Only after 5000 years will you again see the faces of the human beings you see now. There will be 84 faces from the 84 births and each of them will be different.

Even this article, which I am currently typing on the computer, I will type it again and think it the same way.
It has been said, in other cultures, that the human being has 8,400,000 (million) rebirths; that the cycle of the world repeats itself after billions of years…, but God tells us that it is not correct, that it is much shorter, that it is 5000 years long and once it reaches the end it starts again from the start after being completely renewed.
This is difficult to accept because it breaks even with scientific, geological, anthropological, astrophysical studies… and with all the “ical” that have sown our beliefs. Now…, judge for yourselves…, and if it resonates within you…, you’ll can make it your own.

84 nacimientos 84 rostros

El número máximo de nacimientos que puede tener un ser humano es de 84. Esto se puede entender si entendemos que la vida es cíclica; si entendemos que no es el concepto lineal occidental del tiempo para nacer, crecer, vivir y morir que estamos acostumbrados a creer en Occidente.

PUNTO: Sólo después de 5000 años volverás a ver los rostros de los seres humanos que ves ahora. Habrá 84 rostros de los 84 nacimientos y cada uno de ellos será diferente.

Incluso este artículo, que actualmente estoy escribiendo en el ordenador, lo escribiré de nuevo y lo pensaré de la misma manera.
Se ha dicho, en otras culturas, que el ser humano tiene 8.400.000 (millones) de renacimientos; que el ciclo del mundo se repite después de miles de millones de años…, pero Dios nos dice que no es correcto, que es mucho más corto, que tiene 5000 años y una vez que llega al final comienza de nuevo desde el principio después de ser completamente renovado.
Esto es difícil de aceptar porque rompe con los estudios científicos, geológicos, antropológicos, astrofísicos.., y con todos los “icos” que han sembrado nuestras creencias. Ahora.., juzguen por ustedes mismos.., y si resuena dentro de ustedes.., lo podrán hacer suyo.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: