luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

UN RECORD PROFUND/A DEEP REMEMBRANCE/UN RECUERDO PROFUNDO

Reflexió Setmanal 15 de gener de 2023

UN RECORD PROFUND

Dins nostre hi ha un record profund de la nostra arribada per al nostre primer naixement, el primer capítol de la nostra aventura corporal.
Encara que aquest record rau en el passat, quan entenem la veritable naturalesa del temps com un moviment cíclic, en temps i espai, també rau en el futur.
En aquest sentit, recordar aquest passat profund, aquesta experiència original és invocar el nostre futur. Recordar el temps quan érem purs, amorosos i totalment feliços, és tornar a donar vida a aquest estat de consciència, portar-lo a la nostra consciència actual.
Quan restaurem i donem suport a la puresa d’aquesta consciència, influïm no només en les nostres pròpies actituds i comportaments, sinó també en les nostres relacions amb els altres i el món que ens envolta en aquest moment.
D’aquesta manera, cadascú té la capacitat d’influir en el món en forma positiva, simplement alterant-ne l’estat de consciència.

Extracte del llibre:
A LA LLUM DE LA MEDITACIÓ,
Una guia per a meditar i,
assolir el desenvolupament espiritual,
Ed. KIER
Mike George

Veek Reflection  January 15,  2023

A DEEP REMEMBRANCE

Within us there is a deep memory of our arrival for our first birth, the first chapter of our bodily adventure.
Although this memory lies in the past, when we understand the true nature of time as a cyclical movement, in time and space, it also lies in the future.
In that sense, remembering this profound past, this original experience, is invoking our future. To remember the time when we were pure, loving and totally happy, is to bring that state of consciousness back to life, to bring it back to our current consciousness.
When we restore and support the purity of this consciousness, we influence not only our own attitudes and behaviors, but also our relationships with others and the world around us at this time.
In this way, each of us has the ability to influence the world in a positive way, simply by altering their state of consciousness.

Extract from the book:
IN THE LIGHT OF MEDITATION,
A guide to meditate and,
achieve spiritual development,
Ed.KIER
Mike George

Reflexión de la Semana  15 de enero 2023

UN RECUERDO PROFUNDO

Dentro de nosotros hay un recuerdo profundo de nuestra llegada para nuestro primer nacimiento, el primer capítulo de nuestra aventura corporal.
Aunque este recuerdo yace en el pasado, cuando entendemos la verdadera naturaleza del tiempo como un movimiento cíclico, en tiempo y espacio, también yace en el futuro.
En ese sentido, recordar este pasado profundo, esta experiencia original, es invocar nuestro futuro. Recordar el tiempo cuando éramos puros, amorosos y totalmente felices, es volver a darle vida a ese estado de consciencia, traerlo a nuestra consciencia actual.
Cuando restauramos y apoyamos la pureza de esta consciencia, influimos no sólo en nuestras propias actitudes y comportamientos, sino también en nuestras relaciones con los demás y en el mundo que nos rodea en este momento.
De esta manera, cada uno de nostros tiene la capacidad de influir en el mundo en forma positiva, simplemente alterando su estado de consciencia.

Extracto del libro:
A LA LUZ DE LA MEDITACIÓN,
Una guía para meditar y,
alcanzar el desarrollo espiritual,
Ed. KIER
Mike George

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
C/Porta 9, Barcelona 08016
T. 34 93 4877667 –Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: