luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

“Descansar” en aquesta energia delicada que és l’ànima/”To rest” in that delicate energy that is the soul/”Descansar” en esa energía delicada que es el alma

Reflexió de la Setmana  22 de gener de  20223

“Descansar” en aquesta energia delicada que és l’ànima

La meditació és una de les millors maneres no només de connectar-se sinó d’enfortir la nostra capacitat d’estar més freqüentment connectats amb la nostra essència.
Hi ha molts tipus de meditació però jo prefereixo la meditació Raja Yoga perquè és silenciosa i es pot fer amb els ulls oberts o tancats; és a dir, a qualsevol lloc i gairebé en qualsevol moment. Consisteix només en canviar el focus d’atenció i fer servir la capacitat pensant d’una manera més inspirada i útil.
En essència, el Raja Ioga (Raja significa rei, sobirà, mestre; Ioga significa connexió) és la pràctica de connectar-se i “descansar” en aquesta energia delicada que és l’ànima.
Pots fer servir la imatge de l’estrella i fins i tot pensaments o paraules diverses per guiar la ment cap a aquella experiència de l’ésser -consciència, alerta- que existia abans que ens encarnéssim en un cos.
Com més aconsegueix un re-connectar-se amb la “llavor” de qui era abans de qualsevol condicionament, més fàcil es fa sostenir aquesta distinció i sentiment en el quefer diari. Després n’hi haurà prou de recordar aquesta sensació.
Extracte del Llibre:
LES 4 CARES DE LA DONA
Ed. Vergara
Caroline Ward

Week Reflection January 22,  20223

“To rest” in that delicate energy that is the soul

Meditation is one of the best ways to not only connect but to strengthen our ability to “be” more frequently connected with our essence.
There are many types of meditation but I prefer Raja Yoga meditation because it is silent and can be done with eyes open or closed; that is, anywhere and almost any time. It consists only in changing the focus of attention and using the thinking capacity in a more inspired and useful way.
At its core, Raja Yoga (Raja means king, ruler, teacher; Yoga means connection) is the practice of connecting to and “resting” in that delicate energy that is the soul.
You can use the image of the star and even various thoughts or words to guide the mind towards that experience of being – awareness, alertness – that existed before we incarnated in a body.
The more one is able to reconnect with the “seed” of who one was before any conditioning, the easier it becomes to sustain that distinction and feeling in one’s daily life. Then it will suffice to remember that feeling.
Extract from the Book:
THE 4 FACES OF WOMAN
Ed Vergara
Caroline Ward

Reflexión de la Semana  22 de enero 20223

“Descansar” en esa energía delicada que es el alma

La meditación es una de las mejores maneras no sólo de conectarse sino de fortalecer nuestra capacidad de “estar” más frecuentemente conectados con nuestra esencia.
Hay muchos tipos de meditación pero yo prefiero la meditación Raja Yoga porque es silenciosa y puede hacerse con los ojos abiertos o cerrados; es decir, en cualquier lugar y casi en cualquier momento. Consiste sólo en cambiar el foco de atención y usar la capacidad pensante de un modo más inspirado y útil.
En esencia, el Raja Yoga (Raja significa rey, soberano, maestro; Yoga significa conexión) es la práctica de conectarse y “descansar” en esa energía delicada que es el alma.
Puedes usar la imagen de la estrella e incluso pensamientos o palabras diversas para guiar la mente hacia aquella experiencia del ser -consciencia, alerta- que existía antes de que nos encarnáramos en un cuerpo.
Mientras más logra uno reconectarse con la “semilla” de quién era antes de cualquier condicionamiento, más fácil se hace sostener esa distinción y sentimiento en el quehacer diario. Luego bastará con recordar esa sensación.
Extracto del Libro:
LAS 4 CARAS DE LA MUJER
Ed. Vergara
Caroline Ward

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: