luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Després de la tempesta la calma/Afeter the storm the calm/Despues de la tormenta la calma

लौट गया गम का जमाना…/*/Beautiful Joyful Song signifying: near end of Kalyug & arrival of Satyug, is in your seva.We Love ONE, We Love ALL. We Are ONE World ONE Godly Family.Om Shanti Means I Am Peaceful, Loveful & Joyful PURE Spiritual Energy/Chaitanya Shakti, a BEING of Spiritual Light.For exploring further, please attend Free 7 days Rajyog Meditation Course at any of official BK Center or Online on Official BK Site.OM SHANTI./*/Bella cançó alegre que significa: a prop del final de Kalyug i l’arribada de Satyug, està en la teva capacitar de “seva” (servir). Estimem a UN, estimem a TOTS. Som UN Món UNA Família Divina. Om Shanti significa: sóc ple de pau, ple d’amor i ple d’alegria Energia Espiritual PURA/Chaitanya Shakti, un SER de Llum espiritual. Per explorar-ne més, assistiu al curs gratuït de meditació Rajyog de 7 dies a qualsevol dels centres oficials de BK o en línia al lloc oficial de BK. OM SHANTI./*/Hermosa canción alegre que significa: cerca del final de Kalyug y la llegada de Satyug, está en tu capacitar de “seva” (servir).Amamos a UNO, amamos a TODOS. Somos UN Mundo UNA Familia Divina.
Om Shanti significa: estoy lleno de paz, lleno de amor y lleno de alegría Energía Espiritual PURA/Chaitanya Shakti, un SER de Luz espiritual. Para explorar más, asista al curso gratuito de meditación Rajyog de 7 días en cualquiera de los centros oficiales de BK o online al sitio oficial de BK. OM SHANTI. (Bharat Desai-BK songs)

गीत: लौट गया गम का जमाना.

Cancó: El món del pesar se’n ha anat

Song: The world of sorrow has gone away

Canción: El mundo del pesar se ha ido.

Contra més agitat observem el món, la natura, els desastres.., més a prop es troba el temps de la calma. Contra més problemes esdevinguin, més a prop es troba el temps de la facilitat en tot. Contra més injusta observem la gent, més a prop és el temps de la sensatesa. Tot desori ha de acabar per donar pas a l’ordre. Res dura gaire en un caos total. Això és una llei natural de l’ordre de les coses. Ara veiem que passen moltes coses; la facilitat de la comunicació ens ho ensenya gairebé al moment del succés; ens n’assabentem ràpid i també ens atabalem ràpid. Els ajuts també son ràpids, encara que mai ho son tant com es voldria. I ens preguntem segurament: què puc fer jo per apaivagar tant de dolor? Podem col·laborar físicament, però què es pot fer per les persones atrapades en mig d’un caos impossible d’arribar-hi? És molt d’ajuda per una ànima atrapada enmig d’unes runes, on el seu cos potser ha finit o està en agonia, que li arribin pensaments d’amor i de consol d’altres ànimes (persones) tot i estar a setmanes de distància. Els pensaments son com les ondes que provoca una pedreta en caure en un estany, arriben sens dubte al lloc que cal. Fins i tot aquests pensaments ajudaran als rescatadors també.

Against the more agitated we observe the world, nature, disasters…, the closer is the time of calm. Against more problems happen, nearer is the time of ease in everything. Against the more unjust we observe the people, the nearer is the time of sanity. All disorder must end to give way to order. Nothing lasts long in total chaos. This is a natural law of the order of things. Now we see that many things happen; the ease of communication teaches us this almost at the moment of the event; we find out fast and we get overwhelmed fast too. Aids are also fast, although they are never as much as it’s would like. And we probably ask ourselves: what can I do to ease so much pain? We can collaborate physically, but what can be done for people caught in the middle of chaos that is impossible to reach? It is a great help to a soul trapped in the midst of rubble, where its body may have died or is in agony, let thoughts come to him of love and comfort from other souls (people) even though they are weeks away from distance. Thoughts are like the waves caused by a pebble falling into a pond, they undoubtedly reach the right place. Even these thoughts will help rescuers too.

Contra más agitado observemos el mundo, la naturaleza, los desastres…, más cerca está el tiempo de la calma. Cuanto más problemas sucedan, más cerca está el tiempo de tranquilidad en todo. Contra más injusta observemos a la gente, más cerca está el tiempo de la cordura. Todo desorden debe terminar para dar paso al orden. Nada dura mucho en el caos total. Esta es una ley natural del orden de las cosas. Ahora vemos que pasan muchas cosas; la facilidad de comunicación nos lo enseña casi en el momento del acontecimiento; nos enteramos rápido y también nos abrumamos rápido. Las ayudas también son rápidas, aunque nunca lo son tanto como se quisiera. Y probablemente nos preguntemos: ¿qué puedo hacer para aliviar tanto dolor? Podemos colaborar físicamente, pero ¿qué se puede hacer por las personas atrapadas en medio del caos al que es imposible llegar? Es de gran ayuda para un alma atrapada en medio de los escombros, donde su cuerpo puede haber muerto o esté en agonía, que le lleguen pensamientos de amor y consuelo de otras almas (personas) aunque estén a semanas de distancia. Los pensamientos son como las ondas provocadas por la caída de un guijarro en un estanque, sin duda llegan al lugar indicado. Incluso estos pensamientos también ayudarán a los rescatistas.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: