luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Recuperar la fortuna/Recover the fortune/Recuperar la fortuna

Aquesta no és una fortuna qualsevol.., no es tracta de fer-se ric sinó de fer-se ric interiorment, sentir-se bé, fer emergir l’alegria, la felicitat, l’entusiasme que cadascú té dins seu; no pensar que s’ha de buscar a fora. El que trobem a fora, que ens sembla que ens fa feliç, només és un miratge; de fet és el catalitzador perquè s’activi de dins nostre. Però perquè aquesta fortuna es mantingui constant ens cal energia, tal com cal l’energia d’una flama per poder encendre’s el ble d’una espelma. Els éssers humans no podem mantenir l’energia constantment ni d’un mateix ni dels altres. Només hi ha la única Flama que pot mantenir l’energia humana de l’ànima: Déu. Per això cal connectar-se sovint amb aquesta Energia per poder mantenir el flux transformador de la puresa. Cal conèixer-se a si mateix per poder saber en quin punt s’està, i no distreure’s amb altres miratges que prometen cel i terra.

This is not just any fortune.., it’s not about getting rich but about getting rich internally, feeling good, bringing out the joy, happiness, enthusiasm that everyone has inside; don’t think that you have to look outside. What we find outside, which seems to make us happy, is only a mirage; in fact it is the catalyst for it to activate from within us. But for this fortune to remain constant we need energy, just like the energy of a flame is needed to be able to light the wick of a candle. Human beings cannot constantly maintain the energy of either ourselves or others. There is only one Flame that can sustain the human soul energy: God. That is why it is necessary to connect often with this Energy to be able to maintain the transformative flow of purity. You need to know yourself to be able to know where you are, and not be distracted by other mirages that promise heaven and earth.

Esto no es una fortuna cualquiera.., no se trata de enriquecerse sino de enriquecerse internamente, sentirse bien, sacar la alegría, la felicidad, el entusiasmo que cada uno lleva dentro; no creas que tienes que mirar hacia afuera. Lo que encontramos afuera, que parece alegrarnos, es solo un espejismo; de hecho, es el catalizador para que se active desde nuestro interior. Pero para que esta fortuna se mantenga constante necesitamos energía, al igual que se necesita la energía de una llama para poder encender la mecha de una vela. Los seres humanos no podemos mantener constantemente la energía ni de nosotros mismos ni de los demás. Solo hay una Llama que puede sostener la energía del alma humana: Dios. Por eso es necesario conectarse a menudo con esta Energía para poder mantener el flujo transformador de la pureza. Necesitas conocerte a ti mismo para poder saber dónde estás, y no dejarte distraer por otros espejismos que prometen cielo y tierra.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: