luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Millora’t la vida/Improve your life/Mejora tu vida

  • Deixa entrar la puresa al teu cor i no estaràs en deute amb tu mateix.
  • Deixa expandir la pau que tens a dins i tots al teu voltant s’encomanaran de pau.
  • Deixa de generar negativitat, menyspreu i crítica compulsiva i la teva vida i la dels que t’envolten es tornarà més dolça.

Tot és molt més senzill quan “dones la mà” a Déu, perquè Ell és puresa, és pau, és amor, fins i tot pels qui El difamen. “Al caminar de la mà” del Pare se’ns transmeten tots els Seus valors; és a dir, Ell ens activa tots els valors que tenim adormits.

Si no saps com pots relacionar-te amb Ell, no El visualitzis com ens han ensenyat a fer-ho fins ara. Ell no té un cos físic, és pura energia com una estrella, un puntet brillant al firmament, a l’igual que nosaltres dins del cos amb el que ens movem per la Terra també som un puntet de llum-energia. L’energia és compatible amb l’energia. De llum a Llum ens podem relacionar amb Déu.
  • Let purity enter your heart and you will not be in debt to yourself.
  • Let the peace within you expand and everyone around you will be infected with peace.
  • Stop generating negativity, contempt and compulsive criticism and your life and that of those around you will become sweeter.

Everything is much simpler when you “take hands” God, because He is purity, He is peace, He is love, even for those who slander Him. “Walking hand in hand” with the Father, all His values are transmitted to us; that is to say, He activates all the values that we have dormant.

If you don’t know how you can relate to Him, don’t visualize Him as we’ve been taught to do until now. He does not have a physical body, he is pure energy like a star, a bright dot in the firmament, just as we inside the body with which we move around the Earth are also a dot of light-energy. Energy is compatible with energy. From light to Light we can relate to God.

  • Deja que la pureza entre en tu corazón y no estarás en deuda contigo mismo.
  • Deja que la paz dentro de ti se expanda y todos a tu alrededor se contagiarán de paz.
  • Deja de generar negatividad, desprecio y crítica compulsiva y tu vida y la de los que te rodean se volverá más dulce.

Todo es mucho más sencillo cuando “tomas de la mano” a Dios, porque Él es pureza, Él es paz, Él es amor, incluso para los que Le calumnian. “Caminando de la mano” con el Padre, todos Sus valores nos son transmitidos; es decir, Él activa todos los valores que tenemos adormecidos.

Si no sabes cómo puedes relacionarte con Él, no Le visualices como nos han enseñado a hacer hasta ahora. Él no tiene un cuerpo físico, es pura energía como una estrella, un punto luminoso en el firmamento, así como nosotros dentro del cuerpo con el que nos movemos por la Tierra también somos un punto de luz-energía. La energía es compatible con la energía. De luz a Luz podemos relacionarnos con Dios.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: