luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

La veritable llibertat/True freedom/La verdadera libertad

Reflexió de la Setmana  19 de febrer de 2023

La veritable llibertat

Per entendre què és la llibertat, he d’entendre què crea el sentiment d’esclavitud. No hi ha llaços físics que em lliguin. Són actituds, creences, hàbits i característiques de la personalitat pròpia els que em fan sentir el pes d’una situació.
Quan considero que vaig venir aquí, al pla físic, completament nu, és a dir, sense cap contacte amb ningú ni res, entenc que les esclavituds van ser adquirides. No formen part de la naturalesa original de l’ésser.
A través del coneixement de la real naturalesa de les esclavituds, puc disminuir-ne l’efecte considerablement. Si hi afegeixo el poder que em dóna la meditació, ja puc començar a gaudir de la meva veritable llibertat: l’espiritual.
Aquesta reconquesta interna s’anomena auto sobirania. Tinc la llibertat de ser el que sempre vaig voler: pacífic, alegre, suau, amable. És justament aquesta nova naturalesa que aflora la que guanya també els cors dels altres.
En la llibertat de l’ésser em desenvolupo la meva individualitat, ressaltant certes qualitats que li són pròpies. Amb l’auto respecte generat per la sobirania que exerceixo sobre els meus tresors (pensaments, paraules, accions, temps, energia i riquesa) és fàcil formar part de qualsevol grup de persones, a la família, a la feina.
A causa de la força i de la comprensió que hi ha en aquest estat espiritual, es fa fàcil estimar primer i sempre les persones que formen part de la meva vida quotidiana.

Extracte del llibre:
Exercicis de pau per enfrontar les crisis,
LA PAU COMENÇA AMB TU,
Ed. Brahma Kumaris
Ken O’Donnell

Week Reflection February 19,  2023

True freedom

To understand what freedom is, I have to understand what creates the feeling of slavery. There are no physical ties that bind me. It is attitudes, beliefs, habits and characteristics of one’s own personality that make me feel the weight of a situation.
When I consider that I came here, to the physical plane, completely naked, that is, without any contact with anyone or anything, I understand that slavery was acquired. They are not part of the original nature of being.
Through knowledge of the real nature of slavery, I can lessen its effect considerably. If I add to that the power that meditation gives me, I can already begin to enjoy my true freedom: the spiritual one.
This internal reconquest is called self-sovereignty. I have the freedom to be what I always wanted: peaceful, happy, soft, kind. It is precisely this new nature that emerges that also wins the hearts of others.
In the freedom of being I develop my individuality, highlighting certain qualities that are proper to it. With the self-respect generated by the sovereignty that I exercise over my treasures (thoughts, words, actions, time, energy and wealth) it is easy to be part of any group of people, in the family, at work.
Because of the strength and understanding that exist in such a spiritual state, it becomes easy to love first and always the people who are part of my daily life.

Extract from the book:
Peace exercises to face crises,
PEACE STARTS WITH YOU,
Ed. Brahma Kumaris
Ken O’Donnell

Reflexión de la Semana  19 de febrero 2023

La verdadera libertad

Para entender qué es la libertad, tengo que entender qué es lo que crea el sentimiento de esclavitud. No hay lazos físicos que me aten. Son actitudes, creencias, hábitos y características de la propia personalidad los que me hacen sentir el peso de una situación.
Cuando considero que vine aquí, al plano físico, completamente desnudo, o sea, sin ningún contacto con nadie ni nada, entiendo que las esclavitudes fueron adquiridas. No forman parte de la naturaleza original del ser.
A través del conocimiento de la real naturaleza de las esclavitudes, puedo disminuir su efecto considerablemente. Si le agrego a eso el poder que me da la meditación, ya puedo comenzar a disfrutar de mi libertad verdadera: la espiritual.
Esta reconquista interna se llama autosoberanía. Tengo la libertad de ser lo que siempre quise: pacífico, alegre, suave, amable. Es justamente esta nueva naturaleza que aflora la que gana también los corazones de los otros.
En la libertad del ser desenvuelvo mi individualidad, resaltando ciertas cualidades que le son propias. Con el autorrespeto generado por la soberanía que ejerzo sobre mis tesoros (pensamientos, palabras, acciones, tiempo, energía y riqueza) es fácil formar parte de cualquier grupo de personas, en la familia, en el trabajo.
A causa de la fuerza y de la comprensión que existen en tal estado espiritual, se hace fácil amar primero y siempre a las personas que forman parte de mi vida cotidiana.

Extracto del libro:
Ejercícios de paz para enfrentar las crisis,
LA PAZ COMIENZA CONTIGO,
Ed. Brahma Kumaris
Ken O’Donnell

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: