luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Veure-hi a través de les il·lusions/See through the illusions/Ver a través de las ilusiones

El discerniment s’esdevé en l’estat reflexiu de la introspecció. En aquest estat ens veiem a nosaltres mateixos i al món tal com en realitat som, cosa que ens habilita per prendre les decisions millors i més beneficioses, tant per a nosaltres com per a aquells amb qui ens relacionem.
El veritable discerniment consisteix en la capacitat d’allunyar-nos de nosaltres mateixos, d’una situació i de la influència dels altres, i, un cop esclarit el panorama, decidir actuar de la millor manera possible. Si hem de discernir adequadament, primer hem d’assolir un estat de pau i ser capaços de mantenir el fet de ser neutral.
L’objectiu és reconèixer i superar qualsevol obstacle o problema de manera sàvia i ferma. Hem de ser capaços de veure-hi a través de les il·lusions generades per nosaltres i per la societat en què vivim. És molt fàcil ser enganyat al món actual, amb aquesta sofisticada presentació dels valors materialistes.
El silenci augmenta la qualitat i el nivell de la nostra capacitat de destriar. En el silenci de la calma interior, l’intel·lecte, l’ull intern de la saviesa i la consciència ho aclareix tot i fa que sapiguem com actuar de la millor manera possible.
He de seure en silenci i mirar al meu interior.

Discernment takes place in the reflective state of introspection. In this state we see ourselves and the world as we really are, which enables us to make the best and most beneficial decisions, both for ourselves and for those with whom we interact.
True discernment consists in the ability to step away from ourselves, from a situation and from the influence of others, and, once the picture is clear, decide to act in the best possible way. If we are to discern properly, we must first reach a state of peace and be able to keep being neutral.
The goal is to recognize and overcome any obstacles or problems wisely and firmly. We have to be able to see through the illusions generated by us and by the society in which we live. It is very easy to be deceived in today’s world, with such a sophisticated presentation of materialistic values.
Silence increases the quality and level of our ability to discern. In the silence of inner calm, the intellect, the inner eye of wisdom and conscience, clarifies everything and makes us know how to act in the best possible way.
I must sit quietly and look within.

El discernimiento tiene lugar en el estado reflexivo de la introspección. En este estado nos vemos a nosotros mismos y al mundo tal como en realidad somos, lo cual nos habilita para tomar las decisiones mejores y más beneficiosas, tanto para nosotros como para aquellos con quienes nos relacionamos.
El verdadero discernimiento consiste en la capacidad de alejarnos de nosotros mismos, de una situación y de la influencia de los demás, y, una vez aclarado el panorama, decidir actuar de la mejor manera posible. Si tenemos que discernir adecuadamente, primero debemos alcanzar un estado de paz y ser capaces de mantener neutral al ser.
El objetivo es reconocer y superar cualquier obstáculo o problema de forma sabia y firme. Hemos de ser capaces de ver a través de las ilusiones generadas por nosotros y por la sociedad en la que vivimos. Es muy fácil ser engañado en el mundo actual, con esa sofisticada presentación de los valores materialistas.
El silencio aumenta la calidad y el nivel de nuestra capacidad de discernir. En el silencio de la calma interior, el intelecto, el ojo interno de la subduiria y la conciencia, lo esclarece todo y hace que sepamos cómo actuar de la mejor manera posible.
Debo sentarme en silencio y mirar en mi interior.

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
C/Porta 9, Barcelona 08016
T. 34 93 4877667–Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: