luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Una guerra espiritual/A spiritual war/Una guerra espiritual

Una guerra espiritual  Imágenes de Mahabharat: descubre bancos de fotos, ilustraciones, vectores y  vídeos de 98 | Adobe Stock

La Guerra del Mahabharata és una que tenim amb nosaltres mateixos per transformar els sanskars profunds que no es corresponen amb ser éssers de pau, cosa que és la autèntica identitat de l’ànima.

S’ha dit: “Els que morin al camp de batalla se’n aniran al paradís.” Però el veritable missatge que Déu ens dóna és : “Manmanabhav” que significa: pertanyeu-Me només a Mi. Aquesta és la veritable guerra en la que s’ha de lluitar i vèncer. I sí, en aquesta batalla morim!.., als vells costums, als vells sistemes, a les rutines malicioses que comencem a fer fora del nostre tarannà., que pensàvem que eren normals. La normalitat establerta en aquest món d’ara.., no és bona, és fosca, i ara es tracta d’abraçar la llum.

Ell ens acaba d’ensenyar com viure una nova vida, i qui la faci seva haurà mort al camp de batalla d’aquesta lluita per la veritable transformació, i estarà a punt de veure els arbres de l’anomenat paradís.., aquesta mateixa Terra nostra transformada i revitalitzada. Sense transformació no hi ha lluita ni camp de batalla i tot segueix igual que sempre. Aquelles altres guerres persegueixen la pau mitjançant la violència, o només volen aconseguir més territori. La guerra espiritual esdevé en silenci i al final aquesta és la única que aconsegueix una pau duradora.   

A spiritual war  Qué es el Mahābhārata

The Mahabharata War is one we have with ourselves to transform the deep sanskars that do not correspond to being beings of peace, which is the true identity of the soul.

It has been said: Those who die on the battlefield will go to paradise. But the real message that God gives us is: “Manmanabhav” which means: belong to Me only. This is the real war to be fought and won. And yes, in this battle we die!.., to the old customs, to the old systems, to the malicious routines that we begin to throw out of our temperament, that we thought were normal. The normality established in this world now.., is not good, it is dark, and now it is about embracing the light.

He has just taught us how to live a new life, and whoever makes it his own will have died on the battlefield of this struggle for true transformation, and will be about to see the trees of the so-called paradise.., this same our transformed and revitalized Eart. Without transformation there is no fight or battlefield and everything remains the same as always. Those other wars pursue peace through violence, or just want to gain more territory. Spiritual warfare takes place in silence and in the end this is the only one that achieves lasting peace.           

Una guerra espiritual  Cuáles fueron las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial? |  National Geographic

La Guerra del Mahabharata es aquella que tenemos con nosotros mismos para transformar los sanskares profundos que no corresponden a ser seres de paz, que es la verdadera identidad del alma.

Se ha dicho: Aquellos que mueren en el campo de batalla irán al paraíso. Pero el verdadero mensaje que Dios nos da es: “Manmanabhav” que significa: Pertenéceme sólo a Mí. Esta es la verdadera guerra que hay que pelear y ganar. ¡Y sí, en esta batalla morimos!.., a las viejas costumbres, a los viejos sistemas, a las maliciosas rutinas que empezamos a echar fuera de nuestro temperamento, que creíamos normales. La normalidad establecida en este mundo ahora… no es buena, és oscura, y ahora se trata de abrazar la luz.

Él nos acaba de enseñar a vivir una nueva vida, y quien la haga suya habrá muerto en el campo de batalla de esta lucha por la verdadera transformación, y estará a punto de ver los árboles del llamado paraíso.., esta misma Tierra nuestra transformada y revitalizada. Sin transformación no hay lucha ni campo de batalla y todo sigue igual que siempre. Esas otras guerras persiguen la paz a través de la violencia, o simplemente quieren ganar más territorio. La guerra espiritual se lleva a cabo en el silencio y al final ésta es la única que logra una paz duradera.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: