luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Mortal/immortal//Mortal/inmortal.

latido-con-taquicardia

La mort ara, pot ser només un tema de consciència.

PUNTS 22/2/2018:  *Aquest món ha de canviar; aquesta és la terra de la mort; al món nou se li diu: la terra de l’immortalitat. És tan sorprenent i meravellós com la gent de la terra de l’immortalitat romàn immortal..; allà, la durada de la vida és molt llarga i canvíen el seu cos al moment adeqüat, talment com un es canvia de roba.*

Amb el coneixement del Raja Ioga ens podem fer conscients de ser ànimes en cossos, i, en certa manera és com si ens féssim immortals a l’entendre que l’ànima surt d’un cos que ja no és apte per la vida; canviem el concepte de vida i mort perquè entenem que només el cos mor i que l’ànima que som se’n va a un altre cos en formació al ventre d’una nova mare. Però quan el món dóna el tomb.., nosaltres, ànimes en cossos, els abandonem i anem a la verdadera pau que hem estat buscant incansablement aquí. Ja se sap…, allò que es busca és quelcom que s’ha tingut.images

Però els que arriben primers al nou món, hi arriben amb total consciència de ser ànimes, éssers de llum que els calen cossos físics per experimentar la vida en aquell món físic; no s’han d’autoconvèncer de que són ànimes, ho saben! i per això són immortals; a part que, com que la matèria dels 5 elements del que tot està format també ha donat el tomb i s’ha renovat, els cossos que adopten viuen una mitja de 150 anys, una llarga vida plena i sana.


Death now, can be just a matter of conscience.

POINTS 22/2/2018: * This world must change; this is the land of death; The new world it is called: the land of immortality. It is as amazing and wonderful as the people of the land of immortality remain immortal …; there, the life span is very long and they change their body at the right time, just as one changes clothes. *

With the knowledge of Raja Yoga, we can become aware of being souls in bodies, and, in a way, it is as if we were immortal in understanding that the soul leaves a body that is no longer fit for life; we change the concept of life and death because we understand that only the body dies and that the soul that we are go to another body in formation in the womb of a new mother. But when the world gives the turn…, we, souls in bodies, abandon them and go to the true peace we have been looking for tirelessly here. It is already know…, what is sought is what has already been had.images (1)

But those who arrive first in the new world, come with total consciousness of being souls, beings of light that require physical bodies them to experience life in that physical world; They do not have to be self-convincing that they are souls, they know it! and for that reason they are immortal; apart from that, since the matter of the 5 elements of which everything is formed has also taken the turn and has been renewed, the bodies they adopt live an average of 150 years, a long, full and healthy life.


La muerte ahora, puede ser solo una cuestión de conciencia.

PUNTOS 22/2/2018: * Este mundo debe cambiar; esta es la tierra de la muerte; El nuevo mundo se llama: la tierra de la inmortalidad. Es tan asombroso y maravilloso como la gente de la tierra de la inmortalidad permanece inmortal …; allí, la duración de la vida es muy larga y cambian de cuerpo en el momento adecuado, del mismo modo que uno cambia de ropa. *

Con el conocimiento de Raja Yoga, podemos tomar conciencia de ser almas en cuerpos, y, de alguna manera, es como si fuéramos inmortales en la comprensión de que el alma deja un cuerpo que ya no es apto para la vida; cambiamos el concepto de vida y muerte porque entendemos que solo el cuerpo muere y que el alma que somos va a otro cuerpo en formación en el útero de una nueva madre. Pero cuando el mundo da el giro…, nosotros, almas en cuerpos, los abandonamos y vamos a la verdadera paz que hemos estado buscando incansablemente aquí. Ya se sabe…, lo que se busca es lo que ya se ha tenido.light_body

Pero aquellos que llegan primero en el nuevo mundo, vienen con conciencia total de ser almas, seres de luz que requieren cuerpos físicos para experimentar la vida en ese mundo físico; ¡No se han de autoconvencer de que son almas, lo saben! y por esa razón son inmortales; aparte que, dado que la materia de los 5 elementos de los que todo está formado también ha dado el giro y se ha renovado, los cuerpos que adoptan viven un promedio de 150 años, una vida larga, plena y saludable.om-shanti-e1514104411913 

One comment on “Mortal/immortal//Mortal/inmortal.

  1. Retroenllaç: Només hi ha un món//There is only one world//Sólo hay un mundo. | lumminiscències

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: