luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Dominar la situació//Master the situation//Dominar la situación.

amazing-7-year-old-orchestra-conductor-edward-yudenich-image10.jpg

Sabem com acaba la seqüència.., no és la intenció//We know how the sequence ends.., it is not the intention//Sabemos como termina la secuencia..,no es la intención.

Hi ha un punt del coneixement del Raja Ioga, que és molt interessant de dur-lo a la pràctica, perquè ens pot ajudar molt profundament, i és.., estar desaferrat del propi cos quan calgui. Això sona molt estrany, com ens podem apartar del fet del cos?

PUNTS 3/3/18:  *Desaferrat del cos significa ser l’amo d’ell. “Jo sóc l’ànima que fa que el cos faci accions”, no el que fa accions.*

Precisament en el moment en que ens sentim tan cansats que sorgeixi aquella frase, des de la profunditat, que hem sentit del castellà: “no puedo con mi alma“…, és el moment interessant de posar-ho en pràctica i dir-nos a nosaltres mateixos: “jo l’ànima estic fent que aquest cos faci la feina.” “Jo l’ànima no experimento cansament, ni por, ni fred, ni calor, etc., si jo no ho vull.” L’ànima no es cansa, ni té por, ni té fred ni té calor. L’ànima sense cos no pot experimentar res d’allò, per tant aquesta consciència de estar separats del cos, pot fer que siguem capaços de dominar la situació. Qualsevol situació.


There is a point of knowledge about Raja Yoga, which is very interesting to bring it into practice, because it can help us very deeply, and it is … to be detached from the body itself when necessary. This sounds very strange, how can we get away from the fact of the body?

POINTS 3/3/18: *Unattached from the body means to be the owner of it. “I am the soul that causes the body to do actions”, not the one who does actions. *directora

It is precisely at the moment when we feel so tired that this phrase emerges, from the depth, that we have heard from castellan: “no puedo con mi alma (I can not with my soul)” … it is the interesting moment to put it into practice and say ourselves: “I am the soul that makes this body do the work.” “I the soul does not experience tiredness, fear, no cold, no heat, etc., if I do not want it.” The soul does not get tired, nor is it afraid, nor have cold or hot. The soul without body can not experience anything of that, therefore this awareness of being separated from the body, can make us able to master the situation. Any situation.


Hay un punto de conocimiento sobre Raja Yoga, que es muy interesante para llevarlo a la práctica, porque puede ayudarnos muy profundamente, y es … separarse del cuerpo cuando sea necesario. Esto suena muy extraño, ¿cómo nos podemos apartar del hecho del cuerpo?

PUNTOS 3/3/18: * Desapegado del cuerpo significa ser el dueño de él. “Yo soy el alma que hace que el cuerpo haga acciones”, no el que hace acciones. *images

Es precisamente en el momento en que nos sentimos tan cansados ​​que surge esta frase, desde la profundidad, que hemos escuchado del castellano: “no puedo con mi alma” (… no puedo con mi alma) “… es el momento interesante ponerlo en práctica y decirnos a nosotros mismos: “Yo soy el alma que hace que este cuerpo haga el trabajo”. “Yo el alma no experimento cansancio, miedo, frío, calor, etc., si no lo quiero”. El alma no se cansa, ni tiene miedo, ni tiene frío ni calor. El alma sin cuerpo no puede experimentar nada de eso, por lo tanto, esta conciencia de estar separado del cuerpo puede hacernos capaces de dominar la situación. Cualquier situación.om-shanti-e1514104411913Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: