luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

L’energia dels guanys//The gains’s energy //La energía de las ganancias.

creative_wallpaper_face_of_golden_buddha_085338_

Ser un karma iogui és fer accions físiques estant mentalment en connexió divina i molt conscients de que és l’ànima la que fa que el cos ho faci tot. En aquest estat no és possible realitzar accions perjudicials pels demés, ni per a nosaltres mateixos. Ho faria un àngel o Déu mateix això que vull fer?

BENEDICCIÓ 7/5/2018:  * Que estigueu lliures de preocupació, i que feu cada feina eficientment i exitosament, com un karma iogui. Feu-ho així, perquè on hi ha ioga qualsevol tasca serà eficaç i tindrà èxit. Si rebeu diners guanyats amb preocupació, crearà encara més preocupació; mentre que si el guanyeu feliçment essent yogyukt (concentrats en ioga) portarà felicitat, ja que tal com és la llavor, així és la fruita que emergeix.*

L’energia que emprem en fer qualsevol cosa, imprimeix en aquella cosa que fem aquella mateixa energia. Són vibracions que li donen el mateix poder que teníem nosaltres mentre estàvem treballant en allò. Si les vibracions que emetíem eren negatives, tot el que fèiem s’impregnava d’energia negativa, i, positiva si emetíem bons pensaments.


To be a karma yogi is to do physical actions while being mentally in divine connection and very aware that it is the soul that makes the body do everything. In this state it is not possible to carry out harmful actions for others, nor for ourselves. Would an angel or God himself do what I want to do?

BLESSING 07/05/2018: * Be free from worry, and do each job efficiently and successfully, as a karma yogi. Do it like this, because where there is yoga any task will be effective and will be successful. If you receive money earned with worry, it will create even more concern; whereas if you happily earn it by being yogyukt (concentrating on yoga) it will bring happiness, because just as the seed is, so is the fruit that emerges. *

The energy that we use in doing anything, prints in that thing that we do that same energy. They are vibrations that give him the same power that we had while we were working on that. If the vibrations we emitted were negative, everything we did was impregnated with negative energy, and positive if we emitted good thoughts.


Ser un karma yogui es hacer acciones físicas estando mentalmente en conexión divina y muy conscientes de que es el alma la que hace que el cuerpo lo haga todo. En este estado no es posible realizar acciones perjudiciales para los demás, ni para nosotros mismos. Lo haría un ángel o Dios mismo eso que quiero hacer?

BENDICIÓN 07/05/2018: * Que esté libres de preocupación, y que hagáis cada trabajo eficientemente y exitosamente, como un karma yogui. Hacedlo así, porque donde hay yoga cualquier tarea será eficaz y tendrá éxito. Si recibís dinero ganado con preocupación, creará aún más preocupación; mientras que si lo ganáis felizmente siendo yogyukt (concentrados en yoga) traerá felicidad, ya que tal como es la semilla, así es la fruta que emerge. *

La energía que empleamos en hacer cualquier cosa, imprime en aquella cosa que hacemos esa misma energía. Son vibraciones que le dan el mismo poder que teníamos nosotros mientras estábamos trabajando en aquello. Si las vibraciones que emitíamos eran negativas, todo lo que hacíamos se impregnaba de energía negativa, y, positiva si emitíamos buenos pensamientos.OM SHANTI PETIT4 comments on “L’energia dels guanys//The gains’s energy //La energía de las ganancias.

  1. cheap iphone Cases
    Mai 11, 2018

    What’s up, constantly i used to check webpage posts here
    early in the break of day, because i enjoy to find out more and more.

    M'agrada

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: