luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Saturació//Saturation//Saturación.

3

Quan s’ha escoltat tot.., quan s’ha llegit tot.., es pot caure en la saturació si no es posa en pràctica.

PUNTS 7/5/2018:  *Després d’escoltar tant, si no us feu purs, els vostres intel·lectes queden bloquejats. Per exemple, en Vrindavan (el lloc on es diu que Krishna havia ballat) hi ha un memorial de la dansa. Aquest és un assumpte de la dansa del coneixement. Sense cap dubte us heu de fer purs, perquè només aleshores sereu capaços de tenir ioga. Achcha.*

Quan s’entra en saturació de paraules i més paraules, idees i més idees.., arriba un moment en que diem, prou! Som incapaços en aquell moment de sentir o llegir res més i ens tanquem completament. Parlo en pròpia experiència. Això m’ha passat i llavors m’he negat a deixar entrar res més, perquè s’ha produït un bloqueig per massa informació sense procurar experimentar-la. Quan hem sentit tant de la puresa.., si no la hem portat a la nostra vida, la veurem com quelcom inabastable i cada cop més llunyana. S’ha de començar poc a poc; cadascú es coneix a si mateix i sap quant pot caminar, però s’ha de caminar! S’ha de dansar!


When you have heard everything.., when you have read everything.., you can fall into saturation if you do not put it into practice.

POINTS 07/05/2018: * After listening to this, if you do not become pure, your intellects are blocked. For example, in Vrindavan (the place where Krishna is said to have danced) there is a memorial of dance. This is a matter of the dance of knowledge. Without a doubt you have to be pure, because only then will you be able to have yoga. Achcha.*

When you go into saturation of words and more words, ideas and more ideas.., there comes a time when we say, enough! We are unable at that moment to hear or read anything else and we close ourselves completely. I speak in my own experience. This has happened to me and then I refused to let anything else in, because there has been a blockage for too much information without trying to experience it. When we have heard so much about purity … if we have not taken it into our lives, we will see it as something unattainable and increasingly distant. You have to start little by little; Everyone knows himself and knows how much he can walk, but you have to walk! You have to dance!


Cuando se ha escuchado todo.., cuando se ha leído todo.., se puede caer en la saturación si no se pone en práctica.

PUNTOS 07/05/2018: * Después de escuchar lo tanto, si no os hacéis puros, vuestros intelectos quedan bloqueados. Por ejemplo, en Vrindavan (el lugar donde se dice que Krishna había bailado) hay un memorial de la danza. Este es un asunto de la danza del conocimiento. Sin lugar a dudas os tenéis que hacer puros, porque sólo entonces seréis capaces de tener yoga. Achcha.*

Cuando se entra en saturación de palabras y más palabras, ideas y más ideas .., llega un momento en que decimos, basta! Somos incapaces en ese momento de oír o leer nada más y nos cerramos completamente. Hablo en propia experiencia. Esto me ha pasado y entonces me he negado a dejar entrar nada más, porque se ha producido un bloqueo por demasiada información sin procurar experimentarla. Cuando hemos escuchado tanto de la pureza .., si no la hemos llevado a nuestra vida, la veremos como algo inalcanzable y cada vez más lejana. Hay que empezar poco a poco; cada uno se conoce a sí mismo y sabe cuánto puede caminar, pero hay que caminar! Hay que danzar!OM SHANTI PETITDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: