luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Mare Gurú//Mother Guru//Madre Gurú.

mare gurú2

Serem tan lliures.., serem tan savis.., que allà ningú ens dirà que hem de fer, allà ni tan sols hi hauran consellers.

PUNTS 25/7/18: *Si Krishna hagués sigut Déu.., hauria només tocat la flauta? Allò és tot el que va fer? La Mare Gurú us va donar el nèctar del coneixement i creà el Paradís. Després allà, no hi van caldre gurus. En les edats d’or i plata no hi han gurus.*

Tot està relacionat amb la llei del karma: tal fas.., tal trobaràs. Si ara som capaços de transformar la nostra forma de ser, de tal manera que fins i tot el tipus de pensament canviï (el que vèiem com 970147_392479247537295_2123279601_nun perjudici el contemplem ara com a benefici, el rebuig per la presència d’algú ara sigui tolerància, etc.), serem capaços d’alinear-nos amb la vibració del paradís.

Seiem a la falda de la Mare Gurú (Déu) i escoltem tots els seu amorosos consells i posem-los en pràctica, perquè Ella és la única que té la veritat que transforma quí vol transformar-se. El retorn del karma d’això és 21 naixements de saviesa i d’un cos mai malaltís en cada naixement. “Que tingueu llarga vida!” ens beneeix el Pare: la mitja de vida al paradís és de 150 anys. Val la pena esforçar-nos ara per canviar? Ja ho sabem oi? “quan tu canvies.., el món canvia”.


We will be so free .., we will be so wise …, that nobody will tell us what we have to do, there will not even be counselors there.

POINTS 25/07/18: * If Krishna had been God …, would he have only played the flute? This is all he did? Mother Guru gave the nectar of knowledge and created Paradise. After there, the gurus were not needed. In the ages of gold and silver there are no gurus. *

Everything is related to the law of karma: such you do …, such you receive. If now we are capable of transforming our way of being, in such a way that even the type of thought changes (what we saw as a harm, we see now as a benefit, mother-clipart-69876_mother-kid_mdthe rejection for the presence of someone now be tolerance, etc.), we will be able to align ourselves with the vibration of paradise.

Let us sit in the lap of Mother Guru (God) and listen to all her loving advice and let’s put them into practice, because She is the only one who has the truth that transforms who wants to transform. The return of the karma of this is 21 births of wisdom and of a never sickly body in each birth. “May you have a long life!” The Father blesses us: the average life in paradise is 150 years. Is it worth it to strive now to change? We already know, right? “When you change …, the world changes”.


Seremos tan libres .., seremos tan sabios .., que allí nadie nos dirá que tenemos que hacer, allí ni siquiera habrá consejeros.

PUNTOS 25/07/18: * Si Krishna hubiera sido Dios .., habría únicamente tocado la flauta? Esto es todo lo que hizo? La Madre Gurú dio el néctar del conocimiento y creó el Paraíso. Después allí, no fueron necesarios los gurús. En las edades de oro y plata no hay gurús. *

Todo está relacionado con la ley del karma: tal haces .., tal recibes. Si ahora somos capaces de transformar nuestra forma de ser, de tal manera que incluso el tipo de pensamiento cambie (lo que veíamos como un perjuicio lo contemplamos ahora como beneficio, 406a8cd3ab4f1961ab6f5b2afc0e0dc9el rechazo por la presencia de alguien ahora sea tolerancia, etc.), seremos capaces de alinearnos con la vibración del paraíso.

Sentémonos en el regazo de la Madre Gurú (Dios) y escuchemos todos sus amorosos consejos y pongámoslos en práctica, porque Ella es la única que tiene la verdad que transforma quién quiera transformarse. El retorno del karma de esto es 21 nacimientos de sabiduría y de un cuerpo nunca enfermizo en cada nacimiento. “¡Que tengáis larga vida!” nos bendice el Padre: la media de vida en el paraíso es de 150 años. ¿Vale la pena esforzarse ahora para cambiar? Ya lo sabemos ¿verdad? “Cuando tú cambias .., el mundo cambia”.OM SHANTI MÍNIMOne comment on “Mare Gurú//Mother Guru//Madre Gurú.

  1. Retroenllaç: Voler és poder//To want is power//Querer es poder. | lumminiscències

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: