luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

El Jardí d’Al·lah//The Al·lah’s Garden//El jardín de Al·lah

maxresdefault

Jardí d’Al·lah, Cel, Paradís, Edat d’Or, Jardí de l’Edèn, Verger, Elisi, Empiri..etc. Tots diferents noms, adjectius, conceptes.., per intentar descriure quelcom que s’intueix.

PUNTS 18/8/18 (Madhuban):  *El Pare ha vingut per a crear el Jardí d’Al·lah.*

Ara, el que havia sigut el Jardí de flors fragants.., després de passar pels 5000 anys que dura el cicle del món, a la meitat exactament va començar la davallada, i, el preciós Jardí tant humà com la mateixa naturalesa, es va anar tornant un Jardí d’argelagues punyents, alternades amb algunes flors que perfumen feblement l’ambient tot i semblar belles. Aquest és el món en el que ens trobem ara: un Jardí de punxes. Déu, el Pare, ha vingut a ensenyar-nos a tornar a ser flors fragants, exemptes de punxes que fereixen a quí s’hi acosta. El mètode que Ell ens ensenya, només en aquest moment, és el Raja Ioga. Aprenent Raja Ioga que Déu ensenya a la humanitat, ens anem desprenent dels mals hàbits, les punxes, i comencem a ser conscients de quí som realment: éssers de llum dins de cossos humans; i poc a poc, anem entenent que la Terra tornarà a ser el va ser: El Jardí d’Al·lah, per gràcia de l’Amo del Jardí, el Jardiner Diví.


Garden of Allah, Heaven, Paradise, Golden Age, Garden of Eden, Oasis, Elysee, Empyrean..etc. All different names, adjectives, concepts …, to try to describe something that is intuited.

POINTS 08/18/18 (Madhuban): * The Father has come to create the Garden of Al·lah. *

Now, what had been the Garden of fragrant flowers …, after going through the 5000 years of cycle of the world, exactly in half, the descent began, and, the precious Garden, both human and nature itself, it was turned a garden of thorny brambles alternated with some flowers that faintly perfume the environment despite looking beautiful. This is the world we are in now: a Thorns Garden. God, the Father, has come to teach us to return to be fragrant flowers, free of thorns that hurt whoever approaches. The method He teaches us, only at this moment, is Raja Yoga. Learning Raja Yoga that God teaches humanity, we get rid of bad habits, thorns, and we begin to be aware of who we really are: beings of light within humans bodies; and little by little, we understand that the Earth will once again be the: The Garden of Allah, by grace of the Master of the Garden, the Divine Gardener.


Jardín de Allah, Cielo, Paraíso, Edad de Oro, Jardín del Edén, Vergel, Elíseo, Empíreo..etc. Todos diferentes nombres, adjetivos, conceptos .., para intentar describir algo que se intuye.

PUNTOS 08/18/18 (Madhuban): * El Padre ha venido para crear el Jardín de Allah. *

Ahora, lo que había sido el Jardín de flores fragantes .., después de pasar por los 5000 años que dura el ciclo del mundo, a la mitad exactamente comenzó el descenso, y, el precioso Jardín tanto humano como la misma naturaleza, se volviendo un Jardín de zarzas punzantes, alternadas con algunas flores que perfuman débilmente el ambiente a pesar de parecer hermosas. Este es el mundo en el que nos encontramos ahora: un Jardín de espinas. Dios, el Padre, ha venido a enseñarnos a volver a ser flores fragantes, exentas de espinas que hieren a quien se acerca. El método que Él nos enseña, sólo en este momento, es el Raja Yoga. Aprendiendo Raja Yoga que Dios enseña a la humanidad, nos vamos desprendiendo de los malos hábitos, las espinas, y empezamos a ser conscientes de quiénes somos realmente: seres de luz dentro de cuerpos humanos; y poco a poco, vamos entendiendo que la Tierra volverá a ser lo fue: El Jardín de Allah, por gracia del Amo del Jardín, el Jardinero Divino.

quadro-new-age-Gaia-e1446369268486OM SHANTI MÍNIMDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: