luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Fluxe màgic//Magical flow//Flujo mágico.

cotonet

De vegades em pregunten, tu que medites tant.., deus de ser molt experta en meditació, oi? Et deu de ser molt fàcil, oi? I jo penso: hauría de ser molt fàcil, hauría de ser automàtic; de vegades.., sí, és així, d’altres.., sembla impossible concentrar-se perquè els pensaments no s’aturen ni gens ni mica.

Quan creiem que ja ho sabem tot.., deixem d’aprendre. I aquesta també és una gran lliçó que ens ensenya humilitat, i, llavors comprenem que hem de tornar als orígens que ens van fer conscients d’allò que buscavem i vam trobar. Som afortunats quan ens adonem de les nostres falles, i avui, en amrit vela (meditació de la matinada) he entès que havía de tornar als orígens. He imaginat que estaba dirigint una meditació en una sala amb persones que volien aprendre com fer-ho, i, he començat pel principi:

“Una música suau ha omplert l’estància i s’ha fet el silènci:”

 • -tanquem els ulls per un moment i siguem conscients de la respiració. Sentim com arriba l’aire fresc als pulmons i com l’expulsem poc a poc calent……
  -ara, podem entre obrir els ulls i deixar la vista reposant en algun punt davant nostre……
  -a partir d’aquest moment fixem-nos en els pensaments que arriben i sense involucrar-nos-hi els deixem anar tal com venen……
  -no ens impacientem si no s’aturen, deixem que se’n vagin com quan veiem una mosca passar davant dels ulls……
  -observem com ja va ralentitzant-se la afluència de pensaments……
  -ara comença a ser possible la concentració i es pot apreciar el silenci de l’absència de pensaments…..
  -quedem-nos així tant com podem, assaborint aquesta interiorització……
  -poc a poc sentim la pau que hi ha dins nostre, fem que vagi sortint a la superfície, que amari tot l’ésser……
  -ara ja estem plens i podem anar mentalment a la Font d’on prové, per recarregar el nostre magatzem interior……
  -en aquest moment sentim l’energia que genera la pau i som capaços de donar-la al món…,
  -visualitzem el planeta i li enviem la vibració de pau embolcallant-lo com si d’una flassada de cotó fluix es tractés……
  En aquest instant s’ha creat un flux màgic que ho connecta tot amb la Font, amb el Pare, amb Déu o amb l’Univers.., com preferiu.

Sometimes they ask me, you who meditate so much …, you must be very expert in meditation, right? It must be very easy, right? And I think: it should be very easy, it should be automatic; sometimes .., yes, it is like that, others …, it seems impossible to concentrate because the thoughts do not stop in the least.

When we believe that we already know everything …, we stop learning. And this is also a great lesson that teaches us humility, and then we understand that we have to go back to the origins that made us aware of what we were looking for and found. We are fortunate when we realize our faults, and today, in amrit vela (early morning meditation) I understood that we had to go back to the origins. I imagined that I was directing a meditation in a room with people who wanted to learn how to do it, and, I started at the beginning:

“A soft music has filled the room and silence has become:”

 • -we will close our eyes for a moment and be aware of our breathing. Let’s feel how fresh air gets to the lungs and how we expel it slowly hot ……
  -now, we can between opening our eyes and letting our eyes rest at some point before us ……
  -from this moment, let’s focus on the thoughts that arrive and without getting involved in them let them go away as they came ……
  -we do not get impatient if they do not stop, let them go as when we see a fly pass before our eyes ……
  -to observe how the flow of thoughts is already slowing down ……
  -now it is possible to concentrate and you can appreciate the silence of the absence of thoughts …..
  -let us stay this way as much as we can, savoring this internalization ……
  -little by little we feel the peace that is inside us, we let it come to the surface, it permeates the whole being ……
  -now we are full and we can go mentally to the Source where it comes from, to recharge our inner warehouse ……
  -in that moment we feel the energy that generates peace and we are able to give to the world ……
  -we visualize the planet and send the vibration of peace enveloping it as if it were a milkweed blanket ……

At this moment a magical flow has been created that connects everything with the Source, with the Father, with God or with the Universe …, as you prefer.


A veces me preguntan, tú que meditas tanto .., debes ser muy experta en meditación, ¿verdad? Te debe ser muy fácil, ¿verdad? Y yo pienso: debería ser muy fácil, debería ser automático; a veces .., sí, es así, otros .., parece imposible concentrarse porque los pensamientos no se detienen ni lo más mínimo.

Cuando creemos que ya lo sabemos todo .., dejamos de aprender. Y esta también es una gran lección que nos enseña humildad, y, entonces comprendemos que tenemos que volver a los orígenes que nos hicieron conscientes de lo que buscábamos y encontramos. Somos afortunados cuando nos damos cuenta de nuestras fallas, y hoy, en amrit vela (meditación de la madrugada) he entendido que había que volver a los orígenes. He imaginado que estaba dirigiendo una meditación en una sala con personas que querían aprender cómo hacerlo, y, he empezado por el principio:

“Una música suave ha llenado la estancia y se ha hecho el silencio:”

 • -cerremos los ojos por un momento y seamos conscientes de la respiración. Sintamos como llega el aire fresco a los pulmones y como lo expulsamos despacio caliente ……
  -ahora, podemos entre abrir los ojos y dejar la vista reposando en algún punto ante nosotros ……
  -a partir de este momento fijémonos en los pensamientos que llegan y sin involucrarnos en ellos dejemos que se alejen tal como vinieron ……
  -no nos impacientemos si no se detienen, dejemos que se vayan como vemos pasar una mosca ante los ojos ……
  -observar como ya van ralentizándose la afluencia de pensamientos ……
  -ahora empieza a ser posible la concentración y se puede apreciar el silencio de la ausencia de pensamientos …..
  -quedémonos así tanto como podamos, saboreando esta interiorización ……
  -poco a poco sentimos la paz que hay dentro de nosotros, hagamos que vaya saliendo a la superficie, que empape todo el ser ……
  -ahora ya estamos llenos y podemos ir mentalmente a la Fuente de donde proviene, para recargar nuestro almacén interior ……
  -en ese momento sentimos la energía que genera la paz y somos capaces de dar al mundo…..
  -visualizamos el planeta y le enviamos la vibración de paz envolviéndolo como si de una manta de algodoncillo se tratara ……

En este instante se ha creado un flujo mágico que lo conecta todo con la Fuente, con el Padre, con Dios o con el Universo .., como prefiráis.OM SHANTI MÍNIMDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: