luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

El cant silenciós//The soundless chant//El canto silencioso.

maxresdefault

Versions elevades de Mateshwariji

El cant silenciós significa ioga ininterromput.

Quan dieu “om shanti”, el seu veritable significat és “Jo l’ànima, sóc un fill de l’Ànima Suprema, qui és una forma de llum”. Jo, també sóc un punt de llum, amb la forma igual a la del Suprem. Per això en el Gita, hi ha les versions elevades de Déu mateix: Manmanabhav! Fills, així com Jo, el vostre Pare, sóc un punt de llum, vosaltres mateixos heu de estabilitzar-vos en la forma incorporal. Això es mateshwarijiconeix com el silenciós cant interminable. “El cant silenciós” significa que, sense tenir cap mantra, heu de romandre en record natural del Suprem. Això es coneix com ioga complet. “Ioga” significa, romandre en el record de Yogeshwar, l’Ànima Suprema. Només quan esteu constantment en aquest ioga del record, pot ser eliminada la càrrega dels vostres pecats i vosaltres ànimes us podeu fer pures, a causa de la qual cosa, rebeu la recompensa de deïtat en el vostre futur naixement. Així que, considereu-vos ser una ànima, i manteniu-vos en el record de l’Ànima Suprema: això és veritable coneixement. És només amb aquest coneixement que vosaltres podeu tenir ioga. Achcha.

Elevated versions of Mateshwariji

The soundless chant means constant unbroken yoga.

When you say “om shanti”, its true meaning is “I, the soul, am a child of the Supreme who is a form of light. I, too, am a point of light, with a form the same as the Supreme’s. This is why in the Gita there are the elevated versions of God Himself: Manmanabhav! Just as I, your Father, am a point of light, so you children also have to stabilise yourselvesmateshwariji in the incorporeal form. This is known as the soundless, unending chant. “The soundless chant” means that without having any mantra, you have to stay in natural remembrance of the Supreme. This is known as complete yoga. “Yoga” means to stay in remembrance of the one Yogeshwar, the Supreme Soul. Only when you constantly stay in this yoga or remembrance, can the burden of your sins be removed and you souls can become pure, due to which you receive the deity reward in your future birth. So, consider yourself to be a soul and stay in remembrance of the Supreme Soul: this is true knowledge. It is only with this knowledge that you can have yoga. Achcha.

Versiones elevadas de Mateshwariji

El canto silencioso significa yogaininterrumpido.

Cuando  decís “om shanti”, su verdadero significado es “Yo el alma, soy un hijo del Alma Suprema, quien es una forma de luz”. Yo, también soy un punto de luz, con la forma igual a la del Supremo. Por eso en el Gita, están las versiones elevadas de Dios mismo: ¡Manmanabhav! Hijos, así como Yo, vuestro Padre, soy un punto de luz, vosotros mismos tenéis que estabilizaros en la forma incorporal. mateshwarijiEsto se conoce como el silencioso canto interminable. “El canto silencioso” significa que, sin tener ningún mantra, tenéis que permanecer en recuerdo natural del Supremo. Esto se conoce como yoga completo. “Yoga” significa, permanecer en el recuerdo de Yogeshwar, el Alma Suprema. Sólo cuando permanecéis constantemente en este yoga del recuerdo, puede ser eliminada la carga de vuestros pecados y vosotras almas os podéis hacer puras, debido a lo cual, recibís la recompensa de deidad en vuestro futuro nacimiento. Así que, consideraros ser un alma, y permaneced en el recuerdo del Alma Suprema: esto es verdadero conocimiento. Es sólo con este conocimiento que vosotros podéis tener yoga. Achcha.OM SHANTI MÍNIMDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: