luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Per fi adults!//Finally adults!//¡Por fin adultos!

 

el-principito

Déu, el Pare, amb el Raja Ioga que ens està ensenyant, ens fa per fi adults, veritables adults responsables dels nostres actes.

Entenem la filosofia profunda del karma de l’acció i de la acció errònia, i, així, comprenem que res està en mans de la sort, ni en mans dels demés. Aquesta és la vertadera sobirania; ens fa amos de nosaltres mateixos; ens fa conscients de la nostra verdadera naturalesa eterna, i, així, la mort deixa de ser el buit F2i passa a ser una transició que es repeteix, que afecta a la matèria del cos només; entenem que som consciència que experimenta la vida en cada cos que reb: l’ànima no mor mai, però oblida sortosament i, així, comencem quasi de zero en cada naixement.

El Pare com a Professor ens dona el coneixement que finalment calma l’ésser i, d’aquesta forma, l’ésser és capaç de ser savi. Aquesta és la meravella del Raja Ioga de Déu que cal aprofitar ja que ara Ell és aquí mentre ens desperta. No durarà gaire la Seva estada en la matèria. Després marxarà al Seu món i no tornarem a recordar la Seva existència.., passats 2500 anys; és llavors quan l’enyorarem i sortiran totes les religions de nou i quan es torni a acabar el cicle, com ara, El tornarem a tenir entre nosaltres com a Professor de Raja Ioga, altre cop.


God, the Father, with the Raja Yoga that is teaching us, finally makes us adults, true adults responsible for our actions.

We understand the deep philosophy of karma of action and wrong action, and, thus, we understand that nothing is in the hands of luck, or in the hands of others. This is the true sovereignty; makes us owners of ourselves; it makes us aware of our true eternal nature, and, thus, death ceases to be emptiness and becomes a transition that repeats i5bce14d035115dfee0dc4e0a4e05fdf5tself, which only affects the matter of the body; we understand that we are consciousness that experiences life in each body that receives: the soul never dies, but fortunately forgets and, thus, we start almost from zero in each birth.

The Father as Professor gives us the knowledge that finally calms the being and, in this way, the being is capable of being wise. This is the wonder of the Raja Yoga of God that we must take advantage of because now He is here while he wakes us up. It will not last long Your stay in the matter. Then he will go to His world and we will not remember His existence again.., after 2500 years; that is when we will yearned for Him and all religions will arise again and when the cycle is finished again, as now, we will have Him among us, as a Raja Yoga Teacher again.


Dios, el Padre, con el Raja Yoga que nos está enseñando, nos hace por fin adultos, verdaderos adultos responsables de nuestros actos.

Entendemos la filosofía profunda del karma de la acción y de la acción errónea, y, así, comprendemos que nada está en manos de la suerte, ni en manos de los demás. Esta es la verdadera soberanía; nos hace dueños de nosotros mismos; nos hace conscientes de nuestra verdadera naturaleza eterna, y, así, la muerte deja de ser el vacío y pasa a ser una transición que se repite, que solo afecta a la materia del cuerpo; Zhuang-zi02entendemos que somos conciencia que experimenta la vida en cada cuerpo que recibe: el alma nunca muere, pero afortunadamente olvida y, así, empezamos casi de cero en cada nacimiento.

El Padre como Profesor nos da el conocimiento que finalmente calma el ser y, de esta forma, el ser es capaz de ser sabio. Esta es la maravilla del Raja Yoga de Dios que hay que aprovechar ya que ahora Él está aquí mientras nos despierta. No durará mucho Su estancia en la materia. Después irá a Su mundo y no volveremos a recordar Su existencia .., pasados 2500 años; es entonces cuando Le añoraremos y surgirán todas las religiones de nuevo y cuando se vuelva a terminar el ciclo, como ahora, Le volveremos a tener entre nosotros, como Profesor de Raja Yoga de nuevo.OM SHANTI MÍNIMDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: