luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Lleugeresa i pau//Lightness and peace//Ligereza y paz.

Reflexió de la Setmana    18 de novembre 2018 

Lleugeresa i pau

En consciència d’ànima donaràs amor i respecte als altres de forma natural i, amb el temps, rebràs a canvi amor i respecte. Cada acció realitzada en consciència d’ànima és una acció a través de la qual et beneficies i, per això, també beneficiarà a altres.

El Karma comença a la ment en la forma de pensaments, les llavors de l’acció. Així com és el pensament, així serà l’acció. Els pensaments, igual que les accions, emeten vibracions i influeixen en l’atmosfera al voltant.

Hi haurà un retorn kàrmic d’aquestes vibracions. Els pensaments purs, feliços, de pau són els tresors més valuosos de la vida. Si mantens aquests pensaments beneficiosos en la teva consciència, vagis on vagis, crearàs una atmosfera pura de pau i felicitat, de la qual altres es beneficiaran moltíssim.

Comprendre les conseqüències de les accions vol dir que poses cura en fer tot de la manera adequada. Si vas més a poc a poc, et dones més temps per fer les coses correctament. Si alguna cosa es fa bé, és molt probable que no causi problemes en el futur. La feina ben feta et deixa amb una ment en pau.

Concentrar-se completament en el que estàs fent en aquest moment et permet tenir el control absolut tant de la teva ment com del teu cos. Si segueixes realitzant accions amb consciència d’ànima, pots romandre lleuger i ple de pau.

unnamedExtracte del llibre:
Meditació pràctica.
Ioga espiritual per a la ment.
Ed. Kier
Brahma Kumaris.

Reflection of  the Week    18 de november 2018 

Lightness and peace

In soul consciousness you will give love and respect to others in a natural way and, with time, you will receive love and respect in return. Each action performed in soul consciousness is an action through which you benefit and, therefore, will also benefit others.

Karma begins in the mind in the form of thoughts, the seeds of action. As is thought, so will action be. Thoughts, like actions, emit vibrations and influence the surrounding atmosphere.

There will be a karmic return of those vibrations. The pure, happy thoughts of peace are the most valuable treasures of life. If you keep those beneficial thoughts in your consciousness, go wherever you go, you will create a pure atmosphere of peace and happiness, which others will be very beneficied.

Understanding the consequences of actions means that you are careful to do everything in the right way. If you go more slowly, you give yourself more time to do things correctly. If something is done well, it is very likely that it will not cause problems in the future. Well done work leaves you with a peaceful mind.

Concentrating completely on what you are doing at this moment allows you to have absolute control of both your mind and your body. If you continue to perform actions with soul consciousness, you can remain light and full of peace.

unnamedExcerpt from the book:
Practical meditation
Spiritual yoga for the mind.
Ed. Kier
Brahma Kumaris.

 

Reflexión de la Semana    18 de noviembre 2018    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma KumarisDiputación 329, pral.- 08009 BarcelonaT. 34 93 4877667Web nacional:  www.brahmakumaris.esWeb internacional: www.brahmakumaris.orgBlog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.esFacebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelonaOM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: