luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Acumular serenitat//Accumulate serenity//Acumular serenidad.

tristar
La meva experiència d’avui en amrit vela ha estat el sentiment de la fortuna d’aquests temps darrers del cicle del món.

Tant qui creu en Déu com qui no, en aquest temps Ell està proper a cada un, a qui El vulgui sentir. Aquest temps de la confluència entre aquesta edat de ferro i l’edat d’or futura, és l’únic temps en què Déu s’apropa veritablement a cada un, no hi ha un altre temps. Ni en temps del principi (2500 anys enrere) de la devoció existeix aquesta proximitat que ara ens revesteix de plenitud individualment; si.., s’ha parlat de l’èxtasi de sants i santes, etc.., però Déu ens està dient que en aquells temps Ell només ha donat visions personalitzades a qui li ha calgut.

Ara El “tenim” accessible de veritat. Per què ara i no abans? Perquè el necessitarem, la transformació no trigarà i en aquest caos necessitarem la serenitat de la qual Ell ens està aprovisionant ara; per això és intensament necessari i ineludible que intentem connectar-nos amb Ell; només anant a l’interior nostre i creant instants de desconnexió de les tasques mundanes, El podrem sentir, encara que només sigui com un corrent especial. Tan simple, tan fàcil i tan necessari.., acumular serenitat per als temps que concorren.


My experience today in amrit vela was the feeling of fortune of these last times of the world cycle.

Both who believes in God and who does not, in this time He is close to everyone, who wants to feel Him. This time of the confluence between this iron age and the future golden age, is the only time in which God truly approaches each one, there is no other time. Not even in times of the beginning (2500 years ago) of devotion, there is that proximity that now takes us to individual fulfillment; yes… the ecstasy of saints and women saints has been spoken of, etc…, but God is telling us that in those times He has only given personalized visions to those who required it.

Now we “really” have access to it. Why now and not before? Because we are going to need it, the transformation will not take long and in that chaos we will need the serenity that He is supplying us with now; therefore it is intensely necessary and inescapable that we try to connect with Him; just going inside us and creating a moment of disconnection with worldly tasks, we can feel it; even if it’s only just like a special current. So simple, so easy and so necessary.., amass serenity for the times that concur.


Mi experiencia de hoy en amrit vela fue el sentimiento de la fortuna de estos tiempos últimos del ciclo del mundo.

Tanto quien cree en Dios como quien no, en este tiempo Él está próximo a cada uno, a quien Le quiera sentir. Este tiempo de la confluencia entre esta edad de hierro y la edad de oro futura, es el único tiempo en que Dios se acerca verdaderamente a cada uno, no hay otro tiempo. Ni en tiempos del principio (2500 años atrás) de la devoción existe esa proximidad que ahora nos reviste de plenitud individualmente; sí.., se ha hablado del éxtasis de santos y santas, etc.., pero Dios nos está diciendo que en esos tiempos Él solo ha dado visiones personalizadas a quien lo requeria.

Ahora Le “tenemos” accesible de verdad. ¿Por qué ahora y no antes? Porque lo vamos a necesitar, la transformación no tardará y en ese caos necesitaremos la serenidad de la que Él nos está aprovisionando ahora; por ello és intensamente necesario y ineludible que intentemos conectarnos con Él; solo yendo al interior nuestro y creando un instante de desconexión con las tareas mundanas, Le podremos sentir. Tan simple, tan fácil y tan necesario.., acumular serenidad para los tiempos que concurren.OM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: