luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

“Tocant fons”//”Touching bottom”//”Tocando fondo”.

mujer-caminando-por-el-mar

Només podem remuntar quan ens podem impulsar, al tocar la superfície ferma en la que ja no es pot anar més avall.

PUNTS 21/11/18:  * Si Ell pogués fer-vos purs des d’on Ell està assegut allà dalt, per què us faríeu tan indignes?*

En aquest punt se’ns clarifica la feina que fa Déu ara, en aquests últims temps del drama, que no podia fer anteriorment durant els 2500 anys passats en que Ell tenia el paper de donar visions Divines. Si hagués fet la feina que ara està fixada al drama, de fer-nos purs.., és evident que no ens hauriem tornat tan desvirtuats. Només cal veure l’estat actual del món per adonar-nos que estem tocant fons. Només podem remuntar quan ens podem impulsar, quan toquem la superfície ferma en la que no es pot anar més avall. És en aquest punt on Déu ve directament a ajudar-nos a remuntar; ens impulsa amb el Seu coneixement profund del drama i la història i geografia del món; també amb el Seu amor incondicional pur; amb la Seva energia ens omple de sentir-nos buides, i, a partir d’aquí.., tot és possible. Quan un se sent tan estimat.., tot és possible. Ningú pot competir amb Déu en l’amor .


We can only climb when we can push ourselves, by touching the firm surface on which we can no longer go down.

POINTS 11/21/18: * If He could make you pures from where He is sitting up there, why would you become so unworthies? *

At this point we are clarified the work that God is doing now, in these last times of the drama, which he could not do previously during the past 2500 years in which he had the role of giving Divine visions. If I had done the work that is now fixed to the drama, to make us pure …, it is evident that we would not have become so without virtues. It just have to see the current state of the world to realize that we are bottoming out. We can only ascend when we can impel ourselves, when we touch the firm surface where we can not go further down. It is at this point that God comes directly to help us go ascend; He impels us with His profound knowledge of the drama and the history and geography of the world; also with His pure unconditional love; with His energy fills us, from to feel empty, and, from there .., everything is possible. When you feel so loved, everything is possible. Nobody can compete with God in love.


Sólo podemos remontar cuando nos podemos impulsar, al tocar la superficie firme en la que ya no se puede ir más abajo.

PUNTOS 21/11/18: * Si Él pudiera haceros puros desde donde Él está sentado allá arriba, ¿por qué os haríais tan indignos? *

En este punto se nos clarifica el trabajo que hace Dios ahora, en estos últimos tiempos del drama, lo que no podía hacer anteriormente durante los 2500 años pasados en que Él tenía el papel de dar visiones Divinas. Si hubiera hecho el trabajo que ahora está fijado al drama, de hacernos puros.., es evidente que no nos habríamos vuelto tan desvirtuados. Sólo hay que ver el estado actual del mundo para darnos cuenta de que estamos tocando fondo. Sólo podemos remontar cuando nos podemos impulsar, cuando tocamos la superficie firme en la que no se puede ir más abajo. Es en este punto donde Dios viene directamente a ayudarnos a remontar; nos impulsa con Su conocimiento profundo del drama y la historia y geografía del mundo; también con Su amor incondicional puro; con Su energía nos llena, de sentirnos vacías, y, a partir de ahí.., todo es posible. Cuando uno se siente tan querido.., todo es posible. Nadie puede competir con Dios en el amor.OM SHANTI MÍNIMDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: