luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Per recuperar forces//To recover strength//Para recuperar fuerzas.

surf

Capbussar-se abans que la onada ens arrossegui.

Una companya, Brahmin, avui ha donat l’exemple de les grans onades que ens espanten quan som a la platja i que mentre estem a la superfície ens arrosseguen i ens colpegen, fins i tot ens poden ofegar.., i tan senzill com és, que en el precís instant de veure-la creixent amenaçadora al davant, capbussar-nos profund i deixar que passi pel damunt aquell brogit, i, així ni tan sols el sentirem ni ens sacsejarà. Però que això s’ha de fer en aquell precís instant, no més tard, perquè allò ja ens hauria afectat.

En el coneixement que Déu ens dona del Raja Ioga.., sempre ens parla de que la calma la trobarem dins nostre, en la mateixa profunditat; és el nostre particular fons del mar. Sempre que ens calgui ens hi podem submergir. El temporal sempre es troba a la superfície, de vegades demolidor; per això ens hem de capbussar per recuperar forces en l’estat meditatiu i en connexió amb Ell tantes vegades com ho necessitem. Però no cal pas aïllar-se en un racó determinar, no; al nostre interior hi podem anar en un segon, en qualsevol moment i en qualsevol lloc, sinó no seria útil, passaria la onada a través nostre. Arribarà un moment en que serem experts en “surfejar”, però encara no hem arribat en aquest punt.


To dive before the wave drags you.

A companion Brahmin today has given the example of the great waves that scare us when we are on the beach and that while we are on the surface they drag us and hit us, they can even drown us …, as simple as it is that, at the precise moment in which we see her grow threatening in front, we dive deep and let that noise pass over, and, thus, we will not even hear it or we shake us. But that this must be done at that precise moment, not later, because that would have already affected us.

In the knowledge that God gives us of Raja Yoga …, he always tells us that calm will be found within us, in the same depth; it is our particular bottom of the sea. Whenever necessary, we can submerge. The storm is always on the surface, sometimes devastating; That is why we have to immerse ourselves to recover strength in the meditative state and in connection with Him as many times as we need it. But do not isolate yourself in a certain corner, no; to our interior we can go in a second, at any time and in any place, if not, it would not be useful, the wave would pass through us. There will come a time when we will be experts in “surfing”, but we have not reached this point yet.


Zambullirse antes de que la ola nos arrastre.

Una compañera Brahmin hoy ha dado el ejemplo de las grandes olas que nos asustan cuando estamos en la playa y que mientras estamos en la superficie nos arrastran y nos golpean, incluso nos pueden ahogar.., tan sencillo como es que, en el preciso instante en que la vemos crecer amenazadora delante, nos zambullamos profundo y dejar que pase por encima aquel ruido.., y, así ni siquiera lo oiremos ni nos sacudirá. Pero que esto debe hacerse en ese preciso instante, no más tarde, porque aquello ya nos habría afectado.

En el conocimiento que Dios nos da del Raja Yoga.., siempre nos habla de que la calma la encontraremos dentro de nosotros, en la misma profundidad; es nuestro particular fondo del mar. Siempre que nos sea necesario nos podemos sumergir. El temporal siempre se encuentra en la superficie, a veces demoledor; por eso nos tenemos que sumergir para recuperar fuerzas en el estado meditativo y en conexión con Él tantas veces como lo necesitemos. Pero no hay que aislarse en un rincón determinado, no; a nuestro interior podemos ir en un segundo, en cualquier momento y en cualquier lugar, sino no sería útil, pasaría la ola a través nuestro. Llegará un momento en que seremos expertos en “surfear”, pero aún no hemos llegado a este punto.OM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: