luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

El Ioga i la meditació en l’hinduïsme//Yoga and meditation in hiduism//El yoga y la meditación en el hinduismo -Swami Satyanada Saraswati-

100483310

M’ha agradat moltíssim aquesta intervenció d’aquest mestre, és una gran ànima que a la Índia es diria mahatma. Un pou de saviesa que no té res a veure amb la devoció superficial que es fa arreu en tota mena de religions. Sí, l’hinduisme no és cap religió, perquè no té cap missatger inicial que el vagi crear, com en la cristiana Crist, i en la musulmana Mahoma, etc., sinó que en té molts i no és pas per casualitat. L’origen de tots ells rau en l’anomenat deïtisme, però fins i tot va molt més enllà d’això, de les deïtats com a ídols que s’adoren en cada Temple, que al capdavall també eren éssers humans amb qualitats divines. L’hinduisme el va originar la cerca de l’origen d’aquestes deïtats que van poblar la Terra que en moltes cultures s’han anomenat de diferents formes: Paradís, Atlàntida, Cel, la Terra Perduda, El Dorado, etc.. Allò que s’ha perdut es troba a faltar, crea enyor, i, l’enyor més gran és haver perdut la identitat verdadera. Com ell diu: en la meditació podem encalçar el ioga, i en el silenci, la nostra verdadera identitat. Tal com ell explica que formem part i que som el Tot i que fins i tot ni el jo en forma part perquè tal com està ara la consciència humana si pronunciem “jo” ja ho relacionem amb el físic, ho trobo molt adequat, perquè així transcendim al ancoratge de la consciencia del cos. Aquest savi va molt més enllà dels rituals per sé, ell ha destriat tot el gra de la palla; se l’ha d’escoltar amb la ment molt oberta i apartada de tot sentiment devocional. Et dóno les gràcies per transmetre’m l’oportunitat de presenciar aquestes intervencions.

I really liked this intervention by this teacher, it is a great soul that in India would be called mahatma. A well of wisdom that has nothing to do with the superficial baixadevotion that is done in all kinds of religions. Yes, Hinduism is no religion, because it has no initial messenger to create it, as in the christianism Christ, and in the muslim Muhammad, etc., but it has many and it is not by chance. The origin of all of them lies in the so-called deitism, but even goes beyond that, of the deities as idols they worship in each Temple, which ultimately were also human beings but with divine qualities. Hinduism originated from the search for the origin of these deities that populated the Earth that in many cultures have been called in different ways: Paradise, Atlantis, Heaven, the Lost Land, El Dorado, etc. What has been lost is cast less, it creates homesikness, and, the greater homesikness is to have lost the true identity. As he says: in meditation we can achieve yoga, and in silence, our true identity. As he explains that we are part of the All and that we are the All and that even the self is not part of that identity because as the human consciousness it’s now that if we pronounce “I” we already relate it to the physical, I feel that it is very appropriate, since that is how we transcend the anchoring of body consciousness. This sage goes far beyond rituals per se, he has separated all the grain from the straw; it must be heard with a very open mind and away from all devotional feelings. I thank you for transmitting me the opportunity to witness these interventions.

Me ha gustado muchísimo esta intervención de este maestro, es una gran alma que en la India se diría mahatma. Un pozo de sabiduría que no tiene nada que ver con la devoción superficial que se hace todo en todo tipo de religiones. Sí, el hinduismo no 1406733588_Latesthdwallpapers-1024x681es ninguna religión, porque no tiene ningún mensajero inicial que lo creara, como en la cristiana Cristo, y en la musulmana Mahoma, etc., sino que tiene muchos y no es por casualidad. El origen de todos ellos radica en el llamado deitismo, pero incluso va mucho más allá de eso, de las deidades como ídolos que adoran en cada Templo, que en definitiva también eran seres humanos pero con cualidades divinas. El hinduismo lo originó la búsqueda del origen de estas deidades que poblaron la Tierra que en muchas culturas se han llamado de diferentes formas: Paraíso, Atlántida, Cielo, la Tierra Perdida, El Dorado, etc .. Lo que se ha perdido se echa de menos, crea añoranza, y, la añoranza mayor es haber perdido la identidad verdadera. Como él explica: en la meditación podemos alcanzar el yoga, y en el silencio, nuestra verdadera identidad. Tal como él explica que formamos parte del Todo y que somos el Todo y que incluso ni el yo forma parte de esa identidad porque tal como está ahora la conciencia humana si pronunciamos “yo” ya lo relacionamos con el físico, lo encuentro muy adecuado, ya que así trascendemos al anclaje de la conciencia del cuerpo. Este sabio va mucho más allá de los rituales per sé, él ha separado todo el grano de la paja; se le debe escuchar con la mente muy abierta y apartada de todo sentimiento devocional. Te doy las gracias por transmitirme la oportunidad de presenciar estas intervenciones.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: