luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

La necessitat de meditar//The need to meditate//La necesidad de meditar.

La necessitat de meditarmonk

Molts motius ens haurien d’esperonar per fer de la meditació un acte quotidià; però el més important pel que la meditació es torna ara imprescindible, en aquest temps d’incerteses, de canvis sobtats, d’erosionar-se conquestes humanes pel benestar.., és per poder mantenir la energia anímica davant de tots els reptes que se’ns plantegen i que estan per venir encara.

Podríem fer una similitud de l’estat de “les bateries” de l’ànima amb l’estat de les bateries d’un mòbil envellit que gairebé s’ha de posar a la càrrega constantment. Ara ens passa el mateix que a la bateria d’un mòbil vell; la humanitat en pes: petits, adults, ancians, sense discriminació, com a espècie, ha arribat a un punt àlgid on la fortalesa ha minvat; no es pot mantenir un estat òptim al llarg del dia. Aquesta és la causa per la que la meditació diària es fa necessària per renovar-se i no acabar el dia desfets.

En la meditació tornem a connectar amb el nostre estat original de calma i serenitat, i així, es fa possible elevar l’energia fins a connectar amb la Font que ens recarrega, que ens torna la vitalitat, connectar amb Déu. En el silenci de la ment podem trobar a Déu. Ara Ell és al nostre abast; això no passa en cap altre temps de la història de la humanitat. Déu ens diu directament: Useu-Me!.., però amb un cor honest.

The need to meditate

g1Y8Many reasons should encourage us to make meditation a daily act; but the most important thing for what meditation now becomes essential, in this time of uncertainties, of sudden changes, of eroding human conquests for well-being .., is to be able to maintain the mood energy in the face of all the challenges that now comes and that they are yet to come.

We could make a similarity of the state of “the batteries” of the soul with the state of the batteries of an aged mobile that is almost constantly put on charge. Now the same happens to us as the battery of an old mobile; humanity by totaly: small, adults, elderly, without discrimination, as a species, has reached a algid point where strength has diminished; You cannot maintain an optimal state throughout the day. This is the reason why daily meditation is necessary to renew us and not end the day physically and emotionally broken ourselves
.
In meditation we reconnect with our original state of calm and serenity, and thus, it becomes possible to raise energy until we connect with the Source that recharges us, which gives us vitality back, connect with God. In the silence of the mind we can find God. Now He is within our reach; this does not happen at any other time in the history of mankind. God tells us directly: Use Me !.., but with an honest heart.

La necesidad de meditar

Muchos motivos nos deberían estimular para hacer de la meditación un acto2565236fa8e82628d5d11391a954228b cotidiano; pero lo más importante por lo que la meditación se vuelve ahora imprescindible, en este tiempo de incertidumbres, de cambios repentinos, de erosionarse conquistas humanas por el bienestar.., es para poder mantener la energía anímica ante todos los retos que se nos plantean y que están por venir todavía.

Podríamos hacer una similitud del estado de “las baterías” del alma con el estado de las baterías de un móvil envejecido que casi se ha de poner a la carga constantemente. Ahora nos pasa lo mismo que a la batería de un móvil viejo; la humanidad en peso: pequeños, adultos, ancianos, sin discriminación, como especie, ha llegado a un punto álgido donde la fortaleza ha disminuido; no se puede mantener un estado óptimo a lo largo del día. Esta es la causa por la que la meditación diaria se hace necesaria para renovarse y no terminar el día deshechos.

En la meditación volvemos a conectar con nuestro estado original de calma y serenidad, y así, se hace posible elevar la energía hasta conectar con la Fuente que nos recarga, que nos devuelve la vitalidad, conectar con Dios. En el silencio de la mente podemos encontrar a Dios. Ahora Él está a nuestro alcance; esto no ocurre en ningún otro tiempo de la historia de la humanidad. Dios nos dice directamente: ¡Usad Me!.., pero con un corazón honesto.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: