luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

L’estat de batallar/The state of battling/El estado de batallar

1502829_497408990382336_673717389_o

Un soldat al camp de batalla només tindria un pensament: lluitar i sobreviure, no podria pensar en res més.

SLOGAN 14/6/20:  * L’estat de batallar es el de no tenir experiències, així doncs, torneu-vos ioguis, no pas en guerrers.*unnamed

Per això, estar sempre en un estat inconscient del jo espiritual, de l’ànima, estar sempre vivint cap enfora, és un estat de lluita constant: la feina, els horaris, el tenir cura dels que estan al meu càrrec.., etc. fa que sigui impossible tenir experiències de verdadera llibertat, experiències de la meva vida interior, experiències de l’amor subtil de Déu, ni potser, plantejar-me que existeixi Déu.

Per mantenir-se un estalvi de la pressió que comporta la vida terrenal.., de tant en tant s’ha d’aixecar el vol cap a la terra subtil de més enllà d’aquesta Terra; només així puc sentir la verdadera llibertat. Inclòs, si estiguéssim en una presó, i, com els que eren en els camps de concentració d’aquell temps desgraciat en que sabien on es trobaven i que no en sortirien, hi han testimonis escrits i vius encara de que la única cosa que els va donar pau i llibertat va ser que mai els podrien prendre la llibertat dels seus pensaments ni de ser fills de Déu. Aquesta és la llibertat que ningú pot hi posar barrots.

Fer-se iogui és fer-se fort en la pròpia essència. Ioga significa unió i connexió; hi han dos nivells d’això: primer la connexió amb mi mateix, l’ànima, i tot seguit la connexió amb L’Ens Superior, Déu.

The state of battling

 

A soldier on the battlefield would have only one thought: fight and survive, he could think of nothing else.

SLOGAN 14/6/20: * The state of battling is that of having no experiences, so imagesbecome yogis, not warriors.*

Therefore, always being in an unconscious state of the spiritual self, of the soul, always living outward, is a state of constant struggle: work, schedules, caring for those in my charge.., etc. it makes it impossible to have experiences of true freedom, experiences of my inner life, experiences of the subtle love of God, nor perhaps, to consider that God exists.

In order to keep oneself safe from the pressure that earthly life brings.., from time to time one has to take flight towards the subtle earth beyond this Earth; only then can I feel true freedom. Even if we were in a prison, and, like those who were in the concentration camps of that unfortunate time when they knew where they were and that they would not leave there, there are written and living testimonies that the only thing that gave them peace and freedom was that they could never take away the freedom of their thoughts or of being children of God. This is the freedom that nobody can put bars on.

To become a yogi is to become strong in your own essence. Yoga means union and connection; there are two levels of this: first the connection with myself, the soul, and then the connection with the Higher Entity, God.

El estado de batallar

Un soldado en el campo de batalla sólo tendría un pensamiento: luchar y sobrevivir, no podría pensar en nada más.

SLOGAN 14/6/20: * El estado de batallar es el de no tener experiencias, así pues, volveos yoguis, no guerreros.*shutterstock_616839392

Por eso, estar siempre en un estado inconsciente del yo espiritual, del alma, estar siempre viviendo hacia fuera, es un estado de lucha constante: el trabajo, los horarios, el cuidar de los que están a mi cargo.., etc. hace que sea imposible tener experiencias de verdadera libertad, experiencias de mi vida interior, experiencias del amor sutil de Dios, ni quizá, plantearme que exista Dios.

Para mantenerse uno a salvo de la presión que conlleva la vida terrenal.., de vez en cuando hay que levantar el vuelo hacia la tierra sutil de más allá de esta Tierra; sólo así puedo sentir la verdadera libertad. Incluso, si estuviéramos en una prisión, y, como los que estaban en los campos de concentración de aquel tiempo desgraciado en que sabían donde se encontraban y que no saldrían de ahí, hay testimonios escritos y vivos todavía de que la única cosa que les dio paz y libertad fue que nunca les podrían quitar la libertad de sus pensamientos ni de ser hijos de Dios. Esta es la libertad que nadie le puede poner barrotes.

Hacerse yogui es hacerse fuerte en la propia esencia. Yoga significa unión y conexión; hay dos niveles de esto: primero la conexión conmigo mismo, el alma, y ​​seguidamente la conexión con El Ente Superior, Dios.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: