luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

FLUINT/FLOWING/FLUYENDO

En un instant l’alegria i la felicitat pot desaparèixer de les nostres faccions.

SLOGAN 27/6/20:  *El signe dels pensaments inútils, és una ment trista i la desaparició de la felicitat.*

En un tres i no res, un pensament inútil i repetitiu pot fondre la felicitat que teníem, com per art de màgia. És com, la capa de la invisibilitat que cobreix allò que desapareix davant dels ulls dels demés incomprensiblement; llavors ens sentim a dir aquella famosa frase: -estàs be?- I nosaltres contestem molt dignes.., -sí, i tant!- Però per dins hi ha tristesa i buidor de felicitat, i en canvi la roda de pensaments inútils i repetitius, com ara els de pensar, “perquè les coses passen així?”, “què he fet jo per merèixer això”, han ocupat tot l’espai mental.

Com podem tornar a recuperar l’espai de l’alegria? Potser haurem sentir, últimament, l’expressió: “deixa fluir, o, flueix”.  Imaginem-nos l’aigua d’un riu en un lloc concret, en el punt on l’estem contemplant; l’aigua passa, mai és la mateixa aigua.., flueix riu avall; sempre, la que contemplem, és nova, i, el simple gest de contemplar ens calma la ment i les faccions es distenen. Aquesta és l’actitud òptima per afrontar tot el que ens vingui i no perdre ni l’alegria ni la felicitat. Pensem en l’aigua que passa riu avall i enfrontem amb valentia tot allò que, indefectiblement, seguirà venint; si no arribés aigua nova al cabdal del riu, seria un riu sec.

FLOWING

In an instant the joy and happiness can disappear from ours faces.

SLOGAN 6/27/20: * The sign of useless thoughts is a sad mind and the disappearance of happiness.*

In a jiffy, a useless and repetitive thought can melt the happiness we had, as if by magic. It is like, the invisibility cloak that covers what disappears before the eyes of others, incomprehensibly; Then they tell us that famous phrase: -Are you okay? -, and we answer very worthy.., -yes, and of course! – But inside there is sadness and emptiness of happiness, and instead the wheel of useless and repetitive thoughts, like those to think, “because things happen like this? “What have I done to deserve this” have taken up all the mental space.

How can we regain the space of joy? Perhaps we have heard, lately, the expression: “let it flow, or, it flows.” Let us imagine the water of a river in a specific place, at the point where we are contemplating it; water passes, it is never the same water.., it flows downstream; always, the one we contemplate, is new, and, the simple gesture of contemplating calms our minds and the features are relaxed. This is the optimal attitude to face everything that comes our way and not lose neither joy nor happiness. Let’s think about the water that flows downstream and let’s bravely face everything that will inevitably continue to come; if new water did not reach the river flow, it would be a dry river.

FLUYENDO

En un instante la alegría y la felicidad puede desaparecer de nuestras facciones.

SLOGAN 27/6/20: * El signo de los pensamientos inútiles, es una mente triste y la desaparición de la felicidad.*

En un santiamén, un pensamiento inútil y repetitivo puede fundir la felicidad que teníamos, como por arte de magia. Es como, la capa de la invisibilidad que cubre lo que desaparece ante los ojos de los demás, incomprensiblemente; entonces nos dicen aquella famosa frase: -¿Estás bien? – Y nosotros contestamos muy dignos.., -sí, y desde luego!- Pero por dentro hay tristeza y vacío de felicidad, y en cambio la rueda de pensamientos inútiles y repetitivos, como los que pensar, “porque las cosas pasan así?”, “¿qué he hecho yo para merecer esto”, han ocupado todo el espacio mental.

¿Cómo podemos volver a recuperar el espacio de la alegría? Quizás habremos oido, últimamente, la expresión: “deja fluir, o, fluye”. Imaginemos el agua de un río en un lugar concreto, en el punto donde la estamos contemplando; el agua pasa, nunca es la misma agua.., fluye río abajo; siempre, la que contemplamos, es nueva, y, el simple gesto de contemplar nos calma la mente y las facciones se distienden. Esta es la actitud óptima para afrontar todo lo que nos venga y no perder ni la alegría ni la felicidad. Pensemos en el agua que corre río abajo y enfrentemos con valentía todo lo que, indefectiblemente, seguirá viniendo; si no llegara agua nueva al caudal del río, sería un río seco.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: