luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

La llum de tot ésser/The light of all being/La luz de todo ser

Reflexió de la Setmana  5 de juliol de  2020 unnamedLa llum de tot ésser

El que passa en les dimensions físiques del temps i de l’espai sol ser l’oposat del que succeeix en la dimensió espiritual, és a dir, la consciència que està més enllà de el temps i de l’espai.
El nostre cos físic necessita consumir aire, aigua i aliments per obtenir energia, créixer, desenvolupar força i romandre sa. Però, com a éssers espirituals, hem de compartir la nostra energia, la nostra llum, el nostre amor, per desenvolupar força espiritual i donar-li poder (energitzar) al nostre jo. Ho reconeixem quan sentim que la satisfacció de donar és molt més gran que la de prendre o, fins i tot, la de rebre. El reconeixem en la lleugeresa que sentim durant i després de qualsevol acte bondadós. El cos necessita consumir aliments per a romandre fort, mentre que l’ésser -tu- necessita (si podem dir a això necessitat) donar del teu “jo” per romandre fort, poderós, dins del teu “jo”.
Així que, la força vital, l’energia re-vitalitzadora que tots necessitem, és l’amor. No com una cosa que hagi d’adquirir-se, sinó com l’energia invisible que està dissenyada per irradiar cap a l’exterior. Entra l’oxigen, i enriqueix i sosté la salut corporal, surt l’amor, i enriqueix i sosté a l’ésser o “jo”. Així que, per a l’ésser, per a “tu”, el més important és donar del teu “jo” sense condició ni desig de rebre alguna cosa a canvi.
Podríem dir que l’amor és… l’oxigen de l’ésser. És l’essència pura de l’ésser que “jo / tu / nosaltres” som. És la vibració més elevada del “jo”; del “jo” que diu “jo sóc”. És la llum de la consciència. És la llum de tot ésser. És la llum que mai s’apaga. Una llum que s’irradia en totes direccions a través de totes les dimensions.

Extracte del llibre:
Els 7 Mites del… veritable AMOR !,
Un viatge des de la ment fins al cor de l’ànima,
Ed. Kier
Mike George

Week Reflection   july   5,    2020 unnamedThe light of all being

What happens in the physical dimensions of time and space is usually the opposite of what happens in the spiritual dimension, that is, the consciousness that is beyond time and space.
Our physical body needs to consume air, water and food to obtain energy, grow, develop strength and stay healthy. But, as spiritual beings, we must share our energy, our light, our love, to develop spiritual strength and empower (energize) our self. We recognize this when we feel that the satisfaction of giving is much greater than that of taking or even receiving. We recognize this in the lightness we feel during and after any kind act. The body needs to consume food to stay strong, while the being -you- needs (if we can call that need) to give of your “I” to stay strong, powerful, within your “I”.
So, the life force, the revitalizing energy that we all need, is love. Not as something to be acquired, but as the invisible energy that is designed to radiate outward. Oxygen enters, and enriches and sustains body health, love comes out, and enriches and sustains the being or “I”. So, for the being, for “you”, the most important thing is to give from your “self” without condition or desire to receive something in return.
We could say that love is… the oxygen of being. It is the pure essence of the being that “I/you/we” are. It is the highest vibration of the “I”; of the “I” that says “I am”. It is the light of consciousness. It is the light of all being. It is the light that never goes out. A light that wanders in all directions through all dimensions.

Excerpt from the book:
The 7 Myths of … true LOVE!,
A journey from the mind to the heart of the soul,
Ed Kier
Mike George

Reflexión de la Semana  5 de julio 2020    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819
Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

qui-socminimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: