luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Senzillesa/Simplicity/Sencillez

Senzillesa

merenguemilengue_india_viuda

Un estat espiritual és una ment que no desitja fer ostentació de res.

PUNTS 22/7/20: *El Pare diu: Sigueu completament senzills. Hi ha consciència corporal quan vesteixes un sari car. Perquè la consciència del cos es trenqui, tot el que portis hauria de ser molt senzill. Les coses bones i cares provoquen consciència corporal.*

La millor possessió que tenim és l’ànima, o sigui, nosaltres mateixos som la millor possessió, però no pas el cos perquè el cos es deixa, caduca i n’hem de prendre un altre. Si seguim amb l’obsessió de decorar-lo amb coses cares.., l’únic que fem és apegar-nos cada cop més a una cosa que és perible, a la matèria. Així fem més dolosa i difícil l’etapa del traspàs. A la Índia.., quan la gent envelleixen, vesteixen roba blanca que és símbol de senzillesa, de renúncia, també de dol; es considera que així és més fàcil des-apegar-se de la matèria i estar en un estat més espiritual.

Simplicity

A spiritual state is a mind that does not want to flaunt anything.

3154894924b428634a41b1efbea58aa2POINTS 7/22/20: *The Father says: Be completely simple. There is body awareness when you wear an expensive sari. For the body consciousness breaks, everything you carry should be very simple. Good and expensive things provoke body awareness.*

The best possession we have is the soul, that is, we ourselves are the best possession, but not the body because the body is left, it expires and we have to take another. If we continue with the obsession to decorate it with expensive things, all we do is become more and more attached to something that is perishable, to matter. Thus we make the stage of passing away more painful and difficult. In India.., when people get older, they wear white clothing that is a symbol of simplicity, of renunciation, also of mourning; it’s considered that in this way it is easier to detach from matter and to be in a more spiritual state.

Sencillez

Anciana en el Raj Ghat, lugar de incineración de Gandhi

Un estado espiritual es una mente que no desea hacer alarde de nada.

PUNTOS 22/7/20: * El Padre dice: Sed completamente sencillos. Hay conciencia corporal cuando vistes un sari caro. Porque la conciencia del cuerpo se rompa, todo lo que lleves debería ser muy sencillo. Las cosas buenas y caras provocan conciencia corporal.

La mejor posesión que tenemos es el alma, o sea, nosotros mismos somos la mejor posesión, pero no el cuerpo porque el cuerpo se deja, caduca y tenemos que tomar otro. Si seguimos con la obsesión de decorarlo con cosas caras.., lo único que hacemos es apegarnos cada vez más a algo que es perecedero, a la materia. Así hacemos más dolosa y difícil la etapa de finar. En la India.., cuando la gente envejecen, visten ropa blanca que es símbolo de sencillez, de renuncia, también de luto; se considera que así es más fácil desapegarse de la materia y estar en un estado más espiritual.

images

qui-socminimini2 comments on “Senzillesa/Simplicity/Sencillez

  1. Mar
    Juliol 22, 2020

    M’ha agradat molt post. Hi estic completament d’acord.

    M'agrada

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: