luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

El Verdader Creador del missatge/The True Creator of the message/El Verdadero Creador del mensaje

1r-marc-vivet-tan-a-mirades-creuades-delta-de-l-ebraAl rebre un missatge al mòbil en quí pensem primer, en el mòbil (l’aparell) que ens remet el missatge o en quí l’ha creat?

PUNTS 13/8/20: *Recordeu-Me només a Mi.*

Hi han hagut molts “missatgers” en la història espiritual del món remetent un missatge diferent i generant moltes religions diverses arran d’allò, tot i que, el missatge l’inspirava el Mateix a cada un.

Des de sempre, la majoria s’han centrat en el missatger oblidant la Font d’on provenia el missatge, i així ens hem anat decebent perquè no hem vist la màgia que esperàvem d’ell, al capdavall els missatgers son simplement humans.

Ara, el Veritable Creador del Missatge ens treu de l’error i ens diu: “recordeu-Me només a Mi”.
Per què precisament ara ens vol treure de l’error i no abans? Perquè ara ja hem arribat a la decepció total, no podem estar més decebuts, més desconnectats de nosaltres mateixos i d’Ell. Cal tornar a establir un llaç emotiu amb l’Únic que ens podrà donar suport espiritual en els moments més difícils, l’única màgia que guarirà a l’ànima.

3322kisWhen we receive a message on the mobile, who do we think of first, the mobile (the device) that sends us the message or who created it?

POINTS 08/13/20: * Remember Me only Me. *

There have been many “messengers” in the spiritual history of the world sending a different message and generating many diverse religions root of that, although, the message was inspired for Same one to each one.

Since always, most have focused on the messenger, forgetting the Source from which the message came, and so we have been disappointed because we have not seen the magic we expected from him, after all the messengers are simply human.

Now, the True Creator of the Message takes us out of error and tells us: “remember Me only Me”.
Why precisely now does he want to get us out of the error and not before? Because now we have reached total disappointment, we cannot be more disappointed, more disconnected from ourselves and from Him. We must re-establish an emotional bond with the Only One who can give us spiritual support in the most difficult moments, the only one magic that will heal the soul.

puesta-de-sol-en-playa-4237Al recibir un mensaje al móvil en quién pensamos primero, en el móvil (el aparato) que nos remite el mensaje o en quién lo ha creado?

PUNTOS 13/8/20: * Recordadme solo a Mí. *

Ha habido muchos “mensajeros” en la historia espiritual del mundo remitiendo un mensaje diferente y generando muchas religiones diversas raíz de aquello, aunque, el mensaje lo inspiraba el Mismo a cada uno.

Desde siempre, la mayoría se han centrado en el mensajero, olvidando la Fuente de donde provenía el mensaje, y así nos hemos ido decepcionando porque no hemos visto la magia que esperábamos de él, después de todo los mensajeros son simplemente humanos.

Ahora, el Verdadero Creador del Mensaje nos saca del error y nos dice: “recordadme sólo a Mí”.
¿Por qué precisamente ahora nos quiere sacar del error y no antes? Porque ahora ya hemos llegado a la decepción total, no podemos estar más decepcionados, más desconectados de nosotros mismos y de Él. Hay que volver a establecer un lazo emotivo con el Único que nos podrá dar apoyo espiritual en los momentos más difíciles, la única magia que sanará al alma.

qui-socminimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: