luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

L’ésser que es converteix en àngel/The being that becomes an angel/El ser que se convierte en ángel

Reflexió de la Setmana  20 de setembre  de 2020 L’ésser que es converteix en àngel

La natura, la terra, els éssers humans donen la benvinguda a l’àngel; senten les vibracions d’un àngel. A través de cada pas i mirada, un àngel serveix. A causa de que estan complets, no donen per prendre a canvi. Quan ens tornem complets, l’àngel interior pot emergir.
La motivació en el cor acosta la veritat. El país, gènere, religió i educació no importen. Només la motivació i la puresa de cor importen; aquesta neteja esdevé a través de la connexió amb Déu.
A través de totes les relacions amb Déu, podem ser el que desitgem perquè la porta de les oportunitats està oberta ara, avui. No cal esperar a l’any que ve. Si perdem el temps, les paraules o els pensaments, no tindrem pau mental ni temps.
El primer pas per a convertir-se en àngel és el silenci. Silenci autèntic, silenci feliç; silenci creatiu en el qual ens connectem a nosaltres mateixos i ens sentim connectats amb Déu. Aquest tipus de silenci propicia un ambient que acull i serveix als altres.
El silenci consisteix a connectar-se, sentir-se ple i oferir regals als altres amb un toc, una mirada, una paraula o un somriure. Parlar a través del silenci, no a través de la llengua; això és el que aprèn l’ànima humana que es torna àngel.

Extracte de el llibre:
L’home que estimava als Àngels
Ed. BKIS
Anthony Strano

Week Reflection    september  20,    2020 The being that becomes an angel

Nature, earth, human beings welcome the angel; feel the vibrations of an angel. Through every step and look, an angel serves. Because they are complete, they do not give to take in return. When we become whole, the inner angel can emerge.
Motivation in the heart brings the truth closer. Country, gender, religion, and education don’t matter. Only motivation and purity of heart matter; this cleansing takes place through connection with God.
Through all relationships with God, we can be whatever we want because the door of opportunity is open now, today. It’s not necessary waiting for next year. If we waste time, words or thoughts, we will not have peace of mind or time.
The first step to becoming an angel is silence. Authentic silence, happy silence; creative silence in which we connect to ourselves and feel connected to God. That kind of silence creates an environment that welcomes and serves others.
Silence is about connecting, feeling fulfilled, and offering gifts to others with a touch, a look, a word, or a smile. Speak through silence, not through language; this is what the human soul learns that becomes an angel.

Excerpt from the book:
The man who loved the Angels
Ed. BKIS
Anthony Strano

Reflexión de la Semana  20 de septiembre 2020    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819
Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: