luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

La clau per respondre en lloc de reaccionar/The key to responding instead of reacting/La clave para responder en lugar de reaccionar

Reflexió de la Setmana  18 d octubre de  2020 

La clau per respondre en lloc de reaccionar

La autolimitació generalment comença amb les paraules “no puc” o “no sóc capaç”. De vegades sorgeix la por al fracàs, però amb la mateixa freqüència ho fa de la por a l’èxit.
En el dia a dia, se’m demana que sigui alguna cosa més del que vaig ser ahir. No gràcies, estic aferrat a la petita imatge del petit jo i realment prefereixo romandre a la zona de comoditat d’aquesta imatge de la meva petitesa que he creat. Fins i tot m’he preparat perquè els altres percebin la debilitat i el fracàs en mi, abans que trencar aquesta imatge de persona incapaç.
Busca un racó tranquil, repassa totes les , troba un exemple personal per a cadascuna d’elles i rastreja’l fins al seu origen. Veuràs que sempre és l’ego, una imatge a la pantalla de la teva ment, que tu, el jo, has creat i a la qual t’has aferrat. Llavors, començaràs a comprendre i discernir quan i per què tens por, per què altres tenen por i per què “sempre” és perquè hi ha una inclinació a una imatge mental i “sempre” perquè es perd la identitat d’aquesta imatge.
Quan vegis clarament aquest procés dins teu, reconeixeràs la causa base de molts dels sentiments i conductes que preferiries no sentir ni tenir. Llavors, estaràs en condicions de fer una elecció diferent pel que fa a com respons, al fer-ho, estaràs efectivament donant-li poder al teu jo per passar de reaccionar a respondre.

Extracte de el llibre:
Els 7 Mites del.. veritable Amor !,
Un viatge des de la ment, fins al cor de l’ànima,
Ed. Kier
Mike George

Week Reflection october 18,  2020 

The key to responding instead of reacting

Self-limitation usually begins with the words “I can’t” or “I’m not able.” Sometimes the fear of failure arises, but just as often it comes out of the fear of success.
On a daily basis, I am asked to be something more than what I was yesterday. No thanks, I am attached to the little image of the little me and I really prefer to stay in the comfort zone of that image of my littleness that I have created. I have even prepared myself so that others perceive the weakness and failure in me, rather than breaking that image of an incapable person.
Find a quiet corner, go over all the , find a personal example for each of them, and trace it back to its source. You will see that it is always the ego, an image on the screen of your mind, that you, the self, have created and attached to. Then, you will begin to understand and discern when and why you are afraid, why others are afraid and why “always” is because there is an attachment to a mental image and “always” because the identity of that image is lost.
When you clearly see this process within yourself, you will recognize the root cause of many of the feelings and behaviors that you would rather not feel or have. Then, you will be in a position to make a different choice regarding how you respond, by doing so you are effectively empowering your self to move from reacting to responding.

Excerpt from the book:
The 7 Myths of .. true Love!,
A journey from the mind, to the heart of the soul,
Ed. Kier
Mike George

Reflexión de la Semana  18 de octubre 2020    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819 Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelonaDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: