luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Amb una perspectiva més àmplia/With a broader perspective/Con una perspectiva más amplia

Reflexió de la Setmana  7 de novembre  de 2020    

Amb una perspectiva més àmplia

La dimensió física, el món material, pot ser percebuda a través dels òrgans dels sentits. És el món de el temps, del canvi, dels objectes, de el so, dels cossos. És la dimensió on s’està representant l’obra de la humanitat.
Aquest món físic és com un gran escenari amb una obra activa. Els cossos són els vestits de l’ésser, de l’ànima, l’actor. La personalitat física és el personatge o paper que està sent interpretat. Les ànimes són una família d’actors. Vénen a l’escenari a actuar un paper.
En l’obra, hi ha una gran varietat de personatges i d’actes. Quan l’obra s’acaba, tot queda a l’escenari i els actors se n’aniran a casa. Però va ocórrer un exraño fenomen, els actors van oblidar que són actors, van oblidar la seva veritable Llar, i van començar a identificar-se amb els cossos i personatges en l’obra.
Més enllà de l’món físic hi ha la dimensió no física, el món incorporal. Una dimensió més enllà de la matèria i més enllà de la percepció dels sentits físics. És un món de llum i silenci, immutable i etern. L’ésser, l’ànima, pertany a aquesta altra dimensió que es pot experimentar a través de la ment.
Quan es té una perspectiva més àmplia, es pot entendre l’ànima com un viatger, passant a través de el món de la matèria, per un curt període de temps, per tornar a aquest món més enllà de el temps i l’espai, a aquesta imperible regió de llum quieta, gentil i pura, la Llar etern; el món de la família de les ànimes, un món d’éssers de llum a què l’ànima pertany eternament.

Extracte de el llibre:
Viure la meditació,
Per assolir profunda saviesa,
alegria i pau,
Ed. Brahma Kumaris
Rona Schweitz

Week Reflexión november 7,  2020    

With a broader perspective

The physical dimension, the material world, can be perceived through the sense organs. It is the world of time, of change, of objects, of sound, of bodies. It is the dimension where the play of humanity is being represented.
This physical world is like a big stage with an active play. The bodies are the costumes of the being, of the soul, the actor. The physical personality is the character or role that is being played. Souls are a family of actors. They come on stage to play a role.
In the play, there are a great variety of characters and acts. When the play is finished, everything is left on stage and the actors will go home. But a strange phenomenon happened, the actors forgot that they are actors, they forgot their true Home, and they began to identify with the bodies and characters in the play.
Beyond the physical world there is the non-physical dimension, the incorporeal world. A dimension beyond matter and beyond the perception of the physical senses. It is a world of light and silence, immutable and eternal. The being, the soul, belongs to this other dimension that can be experienced through the mind.
When you have a broader perspective, you can understand the soul as a traveler, passing through the world of matter, for a short period of time, to return to that world beyond time and space, to that imperishable region. of still light, gentle and pure, the eternal Home; the world of the soul family, a world of beings of light to which the soul belongs eternally.

Excerpt from the book:
Experience meditation,
To achieve deep wisdom,
joy and peace,
Ed. Brahma Kumaris
Rona Schweitz

Reflexión de la Semana  7 de noviembre 2020    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819 Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelonaDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: