luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Temps d’obrir la consciència/Time to open awareness/Tiempo de abrir la conciencia

Segur que hem notat una diferencia entre l’estat de les persones: algunes inquietes, altres irades, i algunes, i cada vegada més, persones en pau i d’altres que entenen que alguna cosa no va bé, que un ha de canviar interiorment perquè tot vagi millor. Per què passa això?, per què aquesta diferència entre els estats tan evident? Si heu sentit anomenar els yugas i sabent-ne que n’hi han 4 en el temps que gira el cicle del món, es diria que som en l’últim, en Kali yuga, i d’aquest al final, abans de tornar a girar la roda del temps i començar altre vegada Sat yuga. Però entre ells dos hi ha d’haver una graduació, no es pot entrar de sobte d’un yuga a l’altre; és com la nit que va aclarint-se fins que es fa de dia. Doncs bé, a aquesta graduació se li diu confluència; l’edat de la Confluència entre les dues edats: la del final i la del principi. És en aquesta edat de la confluència on obrim la consciència i ens replantegem tantes coses de nosaltres mateixos. No tothom ho fa, només aquells que estan despertant, com pel matí que comencem a despertar-nos perquè veiem els primers rajos de sol i n’hi han d’altres que no es llevaran fins molt tard. Els que no desperten segueixen a l’edat de ferro en Kali yuga, la nit de la humanitat. D’aquí que la diferència entre els estats dels éssers humans, en aquest temps, es fa molt més evident que mai; Kali yuga és l’extrem de tot comportament negatiu. Si entenem el destí estarem tranquils sabent que tot això ja ho vam passar a l’anterior cicle del món i tot va sortir infinitament bé. Si ens mantenim en aquesta edat tan meravellosa del canvi gradual, tindrem cura de no augmentar el nostre mal karma doncs ara és temps de saldar-lo i no ens agradaria que la llista per saldar anés augmentant, oi? Per tant, el consell del Pare és: “controleu-vos tant com sigui possible”. Si algú insulta la nostra integritat, la nostra imatge, etc.., romandre tranquils tal com ho faria un sant. No entrar en el joc dels retrets, perquè tota reacció crea karma. El Pare ens ensenya: “Lluitar d’una forma incògnita interiorment”. Si pensem que això ja ho vam viure en l’anterior cicle.., sabrem que tot anirà bé.

Surely we have noticed a difference between the state of people: some restless, others angry, and some, and increasingly, people at peace and others who understand that something is not going well, that one has to change internally so that everything goes better . Why is this happening? Why is this difference between the states so obvious? If you have heard of the yugas and knowing that there are 4 in the time when the world cycle turns, it would be said that we are in the last one, in Kali yuga, and from this one at the end, before turning the wheel of time again and start again Sat yuga. But between the two of them there must be a graduation, one cannot suddenly enter from one yuga to the other; It is like the night that clears up until dawn. Well, this graduation is called confluence; the age of the Confluence between the two ages: that of the end and that of the beginning. It is in this age of confluence where we open our consciousness and rethink so many things about ourselves. Not everyone does, only those who are waking up, like in the morning we start to wake up because we see the first rays of the sun and there are others who will not get up until very late. Those who do not awaken remain in the iron age in Kali yuga, the night of humanity. Hence, the difference between the states of human beings, at this time, is much more evident than ever; Kali yuga is the extreme of all negative behavior. If we understand the destination, we will be calm knowing that we have already passed all this in the previous cycle of the world and everything went infinitely well. If we stay in this wonderful age of gradual change, we will be careful not to increase our bad karma because now is the time to pay it off and we would not like the payoff list to increase, right? Therefore, the Father’s advice is: “control yourselves as much as possible.” If someone insults our integrity, our image, etc.., remain calm just as a saint would. Don’t enter the reproach game, because every reaction creates karma. The Father teaches us: “Fight in an incognito way internally”. If we think that we already lived this in the previous cycle.., we will know that everything will be fine.

Seguramente hemos notado una diferencia entre el estado de las personas: algunas inquietas, otras airadas, y algunas, y cada vez más, personas en paz y otros que entienden que algo no va bien, que uno tiene que cambiar interiormente para que todo vaya mejor. ¿Por qué sucede esto ?, ¿por qué esta diferencia entre los estados tan evidente? Si ha oído nombrar los yugas y sabiendo que hay 4 en el tiempo en que gira el ciclo del mundo, se diría que estamos en el último, en Kali yuga, y de éste al final, antes de volver a girar la rueda del tiempo y comenzar otra vez Sat yuga. Pero entre ellos dos debe haber una graduación, no se puede entrar de repente de un yuga al otro; es como la noche que va aclarándose hasta que amanece. Pues bien, a esta graduación se le dice confluencia; la edad de la Confluencia entre las dos edades: la del final y la del principio. Es en esta edad de la confluencia donde abrimos la conciencia y nos replanteamos tantas cosas de nosotros mismos. No todo el mundo lo hace, sólo aquellos que están despertando, como por la mañana que empezamos a despertarnos porque vemos los primeros rayos de sol y hay otros que no se levantarán hasta muy tarde. Los que no despiertan siguen en la edad de hierro en Kali yuga, la noche de la humanidad. De ahí que la diferencia entre los estados de los seres humanos, en este tiempo, se hace mucho más evidente que nunca; Kali yuga es el extremo de todo comportamiento negativo. Si entendemos el destino estaremos tranquilos sabiendo que todo esto ya lo pasamos en el anterior ciclo del mundo y todo salió infinitamente bien. Si nos mantenemos en esta edad tan maravillosa del cambio gradual, tendremos cuidado de no aumentar nuestro mal karma pues ahora es tiempo de saldarlo y no nos gustaría que la lista para saldar fuera aumentando, ¿verdad? Por tanto, el consejo del Padre es: “controlaros tanto como sea posible”. Si alguien insulta nuestra integridad, nuestra imagen, etc.., permanecer tranquilos tal como lo haría un santo. No entrar en el juego de los reproches, porque toda reacción crea karma. El Padre nos enseña: “Luchar de una forma incógnita interiormente”. Si pensamos que esto ya lo vivimos en el anterior ciclo.., sabremos que todo irá bien.Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: