luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Manmanabhav(el cant silenciós)/(the silent chant)/(el canto silencioso)

Podem ser tan autèntics com ho és Déu.

Sé que això a algú li pot sonar acudit, doncs si creu que Ell no existeix.., llavors jo estaria dient que no existim tampoc nosaltres. A Ell només el podem entendre tal com ens podem entendre nosaltres mateixos, l’ànima: una energia subtil, i Ell: l’Ànima que mai perd la Seva energia subtil; nosaltres l’anem esgotant a mida que anem renaixent; Ell mai neix, es queda en reserva (paramdham) i així, quan hem perdut tota l’energia ens pot tornar a omplir, a més de ser el Punt de Referència per recuperar la nostra dignitat espiritual; perquè, quan reflexionem quines virtuts deu tenir Déu, ens adonem que estem molt lluny d’assemblar-nos-Hi; però, Ell ens diu que ara tot és a les nostres mans, que poder canviar només depèn de nosaltres mateixos i que si ens falta voluntat o motivació per fer-ho, ens queda el recurs i l’únic mètode de pensar, meditar, connectar-nos mentalment a Ell tant com sigui possible; doncs, a mida que ho anem repetint ens anem netejant interiorment; els patrons mentals adquirits durant tantes generacions s’aniran diluint. Déu, el Pare diu: “Sigueu Meus amb la vostra ment.” -Per canviar la Terra.., primer hem de canviar nosaltres.-

We can be as authentic as God is.

I know that this may sound like a joke to someone, because if he believe that He does not exist.., then I would be saying that we do not exist either. We can only understand Him as we can understand ourselves: the soul, a subtle energy, and He: the Soul that never loses His subtle energy; we exhaust our energy whereas we are taking many rebirthing; He is never born, He remains in reserve (paramdham) and thus, when we have lost all energy, he can fill us up again, in addition to being the Reference Point to regain our spiritual dignity; because, when we reflect on what virtues God will have, we realize that we are very far from resembling Him; but, He tells us that now everything is in our hands, that being able to change depends only on ourselves and that if we lack the will or motivation to do so, we are left the resource and the only method of thinking, meditating, mentally connecting to Him in the possible; since, as we while repeat it, we slowly clean ourselves inner; the mental patterns acquired over so many generations will fade. God the Father says: “Be Mine with your mind.” -To change the Earth.., first we have to cause our own change.-

Podemos ser tan auténticos como lo es Dios.

Sé que esto a alguien le puede sonar chiste, pues si cree que Él no existe.., entonces yo estaría diciendo que no existimos tampoco nosotros. A Él sólo le podemos entender como nos podemos entender nosotros mismos, el alma, una energía sutil, y Él, el Alma que nunca pierde Su energía sutil; nosotros la vamos agotando a medida que vamos renaciendo; Él nunca nace, se queda en reserva (paramdham) y así, cuando hemos perdido toda la energía nos puede volver a llenar, además de ser el Punto de Referencia para recuperar nuestra dignidad espiritual; porque, cuando reflexionamos qué virtudes tendrá Dios, nos damos cuenta de que estamos muy lejos de parecernos a Él; pero, Él nos dice que ahora todo está en nuestras manos, que poder cambiar sólo depende de nosotros mismos y que si nos falta voluntad o motivación para hacerlo, nos queda el recurso y el único método de pensar, meditar, conectarnos mentalmente a Él en lo posible; pues, a medida que lo vamos repitiendo nos vamos limpiando interiormente; los patrones mentales adquiridos durante tantas generaciones irán diluyéndose. Dios, el Padre dice: “Sed Mios con vuestra mente.” -Para cambiar la Tierra.., primero tenemos que cambiar nosotros.-

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: