luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Una elecció conscient/A conscious choice/Una elección consciente

Reflexió de la Setmana  28 de novembre de 2020    

Una elecció conscient

Per continuar avançant cap al teu objectiu d’aconseguir una pau mental constant, el més important és l’equilibri. Si un automòbil pesa massa d’una banda, al conductor li resultarà difícil de controlar i maniobrar. El mateix pot succeir si poses massa atenció a seure a meditar, a bolcar-te al teu interior, i no poses la suficient atenció en relacionar-te pacíficament amb els altres. És possible que acabis retraient-te, vivint en el teu propi món interior, en lloc de en el “món real” extern. Les relacions amb els altres se’t poden fer més difícils.
Posar en pràctica els resultats de la meditació ha de ser, en conjunt, una cosa conscient. No es farà de forma miraculosa, sense posar atenció de la nostra part. Seure en meditació i sentir-me a mi mateix com una ànima pacífica, i immediatament després enfadar-me amb algú, fa que aquesta experiència de pau resulti buida, i que l’ànima se senti perduda i confusa. La meditació ha de ser pràctica; el seu poder positiu s’ha de plasmar en l’acció. He de convertir-me en el que he experimentat durant la meditació.
Encara que creïs patrons de pensaments pacífics durant la meditació, els vells hàbits mancats de pau continuaran creant pensaments negatius en la teva ment, de vegades molt poderosos. Només per mitjà d’una elecció conscient a l’interior de l’intel·lecte podràs discernir i canviar el teu comportament.
L’important a comprendre en aquest punt és que experimentaràs progrés quan facis un esforç real per modificar les teves accions i hàbits negatius. Per molt bones que siguin les teves experiències durant la meditació, si les teves accions les contradiuen constantment, continuaràs creant pensaments negatius sobre tu mateix. La teva ment es convertirà en un camp de batalla en lloc de en un recés de pau.

Extracte de el llibre:
Meditació pràctica,
Ioga espiritual per a la ment,
Ed. Kier
B.K. Jayanti

Week Reflexión november  28 , 2020    

A conscious choice

To continue moving toward your goal of achieving consistent peace of mind, balance is the most important thing. If a car is too heavy on one side, it will be difficult for the driver to control and maneuver. The same can happen to you if you pay too much attention to sitting down to meditate, to dedicate go inside yourself, and not paying enough attention to interacting peacefully with others. You may end retracting yourself, living in your own inner world, rather than the outer “real world.” Relationships with others can be more difficult for you.
Putting the results of meditation into practice has to be, on the whole, conscious. It will not happen miraculously, without paying attention on our part. Sitting in meditation and feeling myself as a peaceful soul, and immediately after becoming angry with someone, makes that experience of peace empty, and the soul feel lost and confused. Meditation must be practical; its positive power must be translated into action. I must become what I have experienced during meditation.
Even if you create peaceful thought patterns during meditation, old, peaceful habits will continue to create negative, sometimes very powerful thoughts in your mind. Only through conscious choice within the intellect can you discern and change your behavior.
The important thing to understand at this point is that you will experience progress when you make a real effort to modify your negative actions and habits. No matter how good your experiences are during meditation, if your actions constantly contradict them, you will continue to create negative thoughts about yourself. Your mind will become a battlefield instead of a haven of peace.

Excerpt from the book:
Practical meditation,
Spiritual yoga for the mind,
Ed. Kier
B.K. Jayanti

Reflexión de la Semana  28 de noviembre 2020    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819 Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelonaDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: