luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Essència i Slogan/Essence and Slogan/Esencia y Eslogan

El joguet de corda

El joguet de corda.., o una altra manera de veure la nostra pròpia realitat, de veure’ns a nosaltres mateixos.

ESSÈNCIA 24/12/20: * Dolços fills, aquest cos, que és com un joguet, funciona amb la clau vivent de l’ànima. Considereu-vos una ànima i us fareu valents. *

Ja sabem què li passa al cos quan l’ànima l’abandona, oi? Per tant, l’ésser, que està en el joguet del cos humà és el que li dóna corda perquè es mogui, i llavors l’ésser, degut a que el joguet ja es pot moure i actuar, té l’experiència de vida. Aquesta és la nostra síntesi vital i per tant, ja no cal tenir por de res, la valentia és l’essència de l’ànima. Quan ja sabem qui i què som.., ja no hi ha incertesa i per tant la por s’esvaeix, doncs la por la genera la incertesa. Pensem-hi!

Imposar-se

Per dins.., alguna cosa se’ns trenca quan ens instal·lem en la negativitat

SLOGAN 24/12/20: * Voler imposar-se és també plorar en la ment, per tant, ara tanqueu l’arxiu de plorar. *

Val més plorar d’alegria si és que s’ha de plorar per alguna cosa. Val més no fer plorar ningú sinó plorarem per dins perquè ni respectarem als demés ni ens respectarem a nosaltres mateixos. Si somriem per dins.., no tindrem valor per imposar res a ningú.

The wind-up toy

The wind-up toy.., or another way of seeing our own reality, of seeing ourselves.

ESSENCE 12/24/20: * Sweet children, this body, which is like a toy, functs with the living key of the soul. Consider yourself a soul and you will become brave. *

We already know what happens to the body when the soul leaves it, right? Therefore, the being, which is in the toy of the human body, is what winds it up to move, and then the being, because the toy can already move and act, has the experience of life. This is our vital synthesis and therefore, we no longer have to be afraid of anything, courage is the essence of the soul. When we already know who and what we are.., there is no longer uncertainty and therefore fear disappears, because fear is generated by uncertainty. Let’s think about it!

To impose

Inside.., something breaks when we settle in negativity

SLOGAN 12/24/20: * Wanting to impose yourself is also crying in the mind, therefore, now close the file of crying. *

It is better to cry with joy if you have to cry about something. Better not make anyone cry otherwise we will cry inside because we will neither respect others nor respect ourselves. If we smile inside.., we will not have the courage to impose anything on anyone.

El juguete de cuerda

El juguete de cuerda.., u otra manera de ver nuestra propia realidad, de vernos a nosotros mismos.

ESENCIA 24/12/20: * Dulces hijos, este cuerpo, que es como un juguete, funciona con la llave viviente del alma. Consideraos un alma y os haréis valientes. *

Wind up toys GIFs - Get the best gif on GIFER

Ya sabemos que le pasa al cuerpo cuando el alma lo abandona, ¿verdad? Por lo tanto, el ser, que está en el juguete del cuerpo humano es lo que le da cuerda para que se mueva, y entonces el ser, debido a que el juguete ya se puede mover y actuar, tiene la experiencia de vida. Esta es nuestra síntesis vital y por tanto, ya no hay que tener miedo de nada, la valentía es la esencia del alma. Cuando ya sabemos quién y qué somos.., ya no hay incertidumbre y por tanto el miedo se desvanece, pues el miedo lo genera la incertidumbre. ¡Pensemos en ello!

Imponerse

Por dentro.., algo se nos rompe cuando nos instalamos en la negatividad

ESLOGAN 24/12/20: * Querer imponerse es también llorar en la mente, por lo tanto, ahora cierra el archivo de llorar. *

Más vale llorar de alegría si es que se ha de llorar por algo. Mejor no hacer llorar a nadie sino lloraremos por dentro porque ni respetaremos a los demás ni nos respetaremos a nosotros mismos. Si sonreímos por dentro.., no tendremos valor para imponer nada a nadie

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: