luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Airejar vells conceptes/Aerate old concepts/Airear viejos conceptos

Quan repetim algun comportament es converteix en el nostre caràcter.
Canviar el què pensem dels demés ens fa rejovenir la ment. Si seguim pensant que “aquell” és d’una forma i segueixo durant molt temps amb aquesta impressió, m’envelleixo mentalment, perquè tot canvia i jo segueixo estancada amb aquella vella impressió estàtica gravada a la ment. El repte és canviar les nostres consideracions, airejar sempre “l’armari dels impactes”. Haig d’actualitzar constantment les impressions que tinc de tot, sobretot de les negatives, perquè no sempre es mantindran igual, potser milloraran o potser aniran a pitjor; mai quedar-se estancat amb antics conceptes, doncs tot es renova i jo no em puc quedar enrere si vull avançar.

Antonella Ferrari

When we repeat some behavior it becomes our character.
Changing what we think of others makes us rejuvenate mind. If we continue to think that “that one” is in a specific way and I continue with this impression for a long time, I grow old mentally, because everything changes and I remain stuck with that old static impression etched in my mind. The challenge is to change our considerations, always air “the closet of impacts”. I must constantly update the impressions that I have of everything, especially negative ones, because they will not always remain the same, perhaps they will improve or perhaps they will get worse; never staying stuck with old concepts, because everything is renewed and I cannot be left behind if I want to move forward.

Cuando repetimos algún comportamiento se convierte en nuestro carácter.
Cambiar lo que pensamos de los demás nos hace rejuvenecer la mente. Si seguimos pensando que “aquel” es de una forma y sigo durante mucho tiempo con esta impresión, envejezco mentalmente, porque todo cambia y yo sigo estancada con aquella vieja impresión estática grabada en la mente. El reto es cambiar nuestras consideraciones, airear siempre “el armario de los impactos”. Debo actualizar constantemente las impresiones que tengo de todo, sobre todo de las negativas, porque no siempre se mantendrán igual, quizás mejorarán o quizás irán a peor; nunca quedarse estancado con antiguos conceptos, pues todo se renueva y yo no me puedo quedar atrás si quiero avanzar.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: