luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

ESTABILITAT/STABILITY/ESTABILIDAD

Qui no vol manegar-s’ho amb la ment? Qui no vol ser amo de les seves pròpies reaccions?
✔ Es diu: conqueriu la ment.
✔ Controleu la vostra ment.
✔ La ment mai pot estar pacífica; rebeu un cos per a realitzar accions.
✔ Quan una ànima entra en un cos se li diu un ésser humà.

Quan som aquí, quan hem nascut, quan fluïm en la dansa de la vida, no hi ha aturador per la ment. Altrament estaríem morts, sense un cos; doncs només quan no es té un cos la ment deixa de treballar. Fins i tot el fet de pensar: estic aturant la ment, ja estic fent funcionar la ment; fins i tot, l’acte de voler agafar alguna cosa ja és fer treballar la ment… Una altra cosa es procurar ser conscients del què passa per la nostra ment i conduir-la cap als pensaments que vull que m’impregnin integralment, perquè les meves accions siguin coherents amb això. Vull obtenir una estabilitat que no faci trontollar el benestar interior. No puc parar el flux dels pensaments, però sí que els puc alentir i així no esgotar la meva energia de l’esperit i consegüentment la del cos, i, tot això ho aconsegueixo amb paciència: pau+ciència, l’art de ser amo de mi mateix.
Meditant aconseguim relaxar la ment i el cos, però és puntual, doncs, així que sortim d’aquell estat tot s’ha acabat i tornem a les nostres tensions diàries; si no hi sumem coneixement.., no hi ha benefici durador. Cal formar i dibuixar la ment; el Raja Ioga és l’entrenador ideal, el seu proveïdor de “vitamines” i l’art que ens cal adquirir.

Who does not want to manage with the mind? Who doesn’t want to be the owner of their own reactions?
✔ It is said: conquer the mind.
✔ Control your mind.
✔ The mind can never be peaceful; you receive a body to perform actions.
✔ When a soul enters a body it is called a human being.

When we are here, when we are born, when we flow in the dance of life, there is no brake on the mind. Otherwise we would be dead, without a body; for only when you don’t have a body does the mind stop working. Even thinking: I am stopping the mind, I am already making the mind function; Even the act of wanting to take something is already making the mind labor… Another thing is to try to be aware of what is going through our mind and lead it towards the thoughts that I want to fully impregnate me, so that my actions be are coherents with this. I want to obtain a stability that does not shake the inner well-being. I cannot stop the flow of thoughts, but I can slow them down and thus not exhaust my energy of the spirit and consequently that of the body, and, all this I achieve with patience: peace+science, the art of being master of myself.
Meditating we manage to relax the mind and body, but it is punctual, since, when we leave that state, everything is over and we return to our daily tensions; if we do not add knowledge.., there is no lasting benefit. It’s must to train and draw the mind; Raja Yoga is the ideal trainer, his provider of “vitamins” and the art we need to acquire.

Quien no quiere manejarse con la mente? Quién no quiere ser dueño de sus propias reacciones?
✔ Se dice: conquistad la mente.
✔ Controlad vuestra mente.
✔ La mente nunca puede estar pacífica; recibís un cuerpo para realizar acciones.
✔ Cuando un alma entra en un cuerpo se le llama un ser humano.

Cuando estamos aquí, cuando hemos nacido, cuando fluimos en la danza de la vida, no hay freno para la mente. De lo contrario estaríamos muertos, sin un cuerpo; pues sólo cuando no se tiene un cuerpo la mente deja de trabajar. Incluso el hecho de pensar: estoy deteniendo la mente, ya estoy haciendo funcionar la mente; incluso, el acto de querer coger algo ya es hacer trabajar la mente… Otra cosa es procurar ser conscientes de lo que pasa por nuestra mente y conducirla hacia los pensamientos que quiero que me impregnen integralmente, para que mis acciones sean coherentes con ello. Quiero obtener una estabilidad que no haga tambalear el bienestar interior. No puedo parar el flujo de los pensamientos, pero sí les puedo ralentizar y así no agotar mi energía del espíritu y consiguientemente la del cuerpo, y, todo ello lo consigo con paciencia: paz+ciencia, el arte de ser dueño de mí mismo.
Meditando conseguimos relajar la mente y el cuerpo, pero es puntual, pues, así que salimos de aquel estado todo se ha terminado y volvemos a nuestras tensiones diarias; si no sumamos conocimiento.., no hay beneficio duradero. Hay que formar y dibujar la mente; el Raja Yoga es el entrenador ideal, su proveedor de “vitaminas” y el arte que necesitamos adquirir.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: