luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Autosuggestió/Autosuggestion/Autosugestión

🟠L’ànima té el poder de crear un ambient (1)hòspit” o inhòspit al seu voltant; se’n diu auto-suggestió; s’ha considerat més aviat una debilitat, però en realitat, és un poder de l’ànima que, segons s’usi, pot perjudicar o beneficiar. No obstant això, amb la pràctica d’aturar els pensaments en un segon, tindrem la capacitat de detenir l’auto-suggestió negativa i tornar a tenir el control de la nostra llibertat interior, per poder decidir què volem percebre.
Envernissats per les cultures i costums és com si duguéssim cadenes que coarten la nostra llibertat interior; adonar-se que tot allò forma part de l’experiència vital del lloc on hem nascut, ens fa lliures. Ens poden tancar entre barrots, però, tot i així la nostra llibertat interior es pot mantenir intacta, doncs la llum subtil de l’ànima mai es pot empresonar.
(1)“hòspit”= una llicència que no existeix al diccionari vindria a ser: hospitalari
🟠 The soul has the power to create a (1)hospit” or inhospitable environment around it; it is called autosuggestion; it has been considered rather a weakness, but in reality, it is a power of the soul that, depending on how it is used, can harm or benefit. However, with the practice of stopping thoughts in a second, we will have the ability to stop negative autosuggestion and regain control of our inner freedom, to be able to decide what we want to perceive.
Varnished by cultures and customs, it is as if we were wearing chains that restrict our inner freedom; realizing that all this is part of the vital experience of the place where we were born makes us free. They can close us behind bars, but still our inner freedom can be kept intact, because the subtle light of the soul can never be imprisoned.
(1)”hospit“= a license that does not exist in the dictionary would be: hospitable
🟠 El alma tiene el poder de crear un ambiente (1)hóspito” o inhóspito a su alrededor; se llama autosugestión; se ha considerado más bien una debilidad, pero en realidad, es un poder del alma que, según se use, puede perjudicar o beneficiar. Sin embargo, con la práctica de parar los pensamientos en un segundo, tendremos la capacidad de detener la autosugestión negativa y volver a tener el control de nuestra libertad interior, para poder decidir qué queremos percibir.
Barnizados por las culturas y costumbres es como si lleváramos cadenas que coartan nuestra libertad interior; darse cuenta de que todo aquello forma parte de la experiencia vital del lugar donde hemos nacido, nos hace libres. Nos pueden cerrar entre barrotes, pero, aún así nuestra libertad interior se puede mantener intacta, pues la luz sutil del alma nunca se puede encarcelar.
(1)”hóspito” una licencia que no existe en el diccionario vendría a ser: hospitalario

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: