luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

La terra de Vishnu/The land of Vishnu/La tierra de Vishnu

La terra de Vishnu

Resultado de imagen de comunidad vaishnav

Quan som petits molts tenim la percepció que el món és una extensió de la vida que els pares ens donen dins el nostre àmbit familiar; per dir-ho d’una manera, un món amable que ens acull i ens cuida; els ulls s’esbatanen d’alegria quan veiem tantes coses boniques al nostre voltant. Després venen les decepcions més endavant, quan l’horitzó s’amplia i ens colpeja amb la realitat actual.
Puc dir de veritat que, a prop de la setantena, fins i tot s’ha perdut l’horitzó. Per sort o per fortuna, el Raja Ioga m’ha acostat l’horitzó i gairebé puc veure la punta de dalt de tot dels arbres del món que és a punt d’arribar: la Terra de Vishnu, o, per dir-ho d’una altra forma, la forma de viure que crèiem tenia el món quan érem petits.
Quan un cicle acaba segueix rodant i repetint l’inici i va rodant i rodant fins tornar a arribar al punt inicial. Aquesta és la concepció del temps circular, contraposat amb el temps lineal en que tot ha de tenir un principi i per tant un final. El temps circular ens diu que res comença i res acaba sinó que tot es va repetint sense fi. Aquesta és la diferencia de pensament entre Orient i Occident.
A Bharat, el nom antic d’Índia, hi queden molts vestigis d’haver sigut una Terra molt elevada; res a veure amb el que és avui dia. Tanmateix, al seu aire hi floten vibracions d’excel·lència. Mai deixa indiferent una visita a aquella Terra. Per posar un exemple faig referència a la comunitat Vaishnav, que ve de Vishnu.., ells intenten seguir una vida d’excel·lència amb tot els seus hàbits doncs, sense saber-ho o bé per intuïció, estan emulant la vida, la forma de vida dels humans de fa 5000 anys, que res té a veure amb una vida precària ni de dificultats ni de brutalitat, com hem cregut segons la història escrita; tanmateix, mantenir una vida de puresa en tots els aspectes: físic, mental, comportament, etc., en aquest món tal com està és impossible de mantenir. Hi ha d’haver una transformació profunda i general.., n’estem veient les mostres d’un cicle que acaba i es degrada a marxes forçades.., i això vol dir que el principi és a prop. El cicle que es repeteix. El cicle del temps que torna a començar, i, tot el que comença és nou, i tot el que és nou és excel·lent, oi? Què és millor, una casa vella que s’esfondra, o una casa nova en que tot funciona?

The land of Vishnu

Resultado de imagen de comunidad vaishnav

When we are young, many of us have the perception that the world is an extension of the life that parentsgive us in our family environment; to put it one way, a friendly world that welcomes and cares for us; eyes go wide with joy when we see so many beautiful things around us. Then come the disappointments later on, when the horizon widens and hits us with the current reality.
I can truly say that, near the seventies, even the horizon has been lost. Luckily or fortunately, Raja Yoga has brought the horizon closer to me and I can almost see the top of all the trees of the world that is about to arrive: the Land of Vishnu, or, to put it another way, the way of life that we believed the world had when we were little.
When a cycle ends, it continues rolling and repeating the beginning and it rolls and rolls until it reaches the starting point again. This is the conception of circular time, as opposed to linear time in which everything must have a beginning and therefore an end. Circular time tells us that nothing begins and nothing ends but that everything repeats itself endlessly. This is the difference of thought between East and West.
In Bharat, the ancient name for India, many vestiges remain of having been a very elevated Earth; nothing to do with what it is today. However, vibrations of excellence float in its air. A visit to that Earth never leaves indifferent. To give an example I refer to the Vaishnav community, which comes from Vishnu.., they try to follow a life of excellence with all their habits because, without knowing it or by intuition, they are emulating the life, the way of life of the humans of 5000 years ago, that it had nothing to do with a precarious life or difficulties or brutality, as we have believed according to written history; however, maintaining a life of purity in all aspects: physical, mental, behavior, etc., in this world as it is, is impossible to maintain. There must be a deep and general transformation.., we are seeing the signs of a cycle that ends and degrades at full speed.., and that means that the beginning is near. The repeating cycle. The cycle of time that begins again, and, everything that begins is new, and everything that is new is excellent, right? What is better, an old house that collapses, or a new house in which everything works?

La tierra de Vishnu

Resultado de imagen de comunidad vaishnav

Cuando somos pequeños muchos tenemos la percepción de que el mundo es una extensión de la vida que los padres nos dan en nuestro ámbito familiar; por decirlo de una manera, un mundo amable que nos acoge y nos cuida; los ojos se abren de par en par de alegría cuando vemos tantas cosas bonitas a nuestro alrededor. Después vienen las decepciones más adelante, cuando el horizonte se amplía y nos golpea con la realidad actual.
Puedo decir de verdad que, cerca de los setenta, incluso se ha perdido el horizonte. Por suerte o por fortuna, el Raja Yoga me ha acercado el horizonte y casi puedo ver la punta de arriba de todo de los árboles del mundo que está a punto de llegar: la Tierra de Vishnu, o, por decirlo de otra forma, la forma de vivir que creíamos tenía el mundo cuando éramos pequeños.
Cuando un ciclo termina sigue rodando y repitiendo el inicio y va rodando y rodando hasta volver a llegar al punto inicial. Esta es la concepción del tiempo circular, contrapuesto con el tiempo lineal en que todo debe tener un principio y por lo tanto un final. El tiempo circular nos dice que nada comienza y nada termina sino que todo se va repitiendo sin fin. Esta es la diferencia de pensamiento entre Oriente y Occidente.
En Bharat, el nombre antiguo de India, quedan muchos vestigios de haber sido una Tierra muy elevada; nada que ver con lo que es hoy en día. Sin embargo, en su aire flotan vibraciones de excelencia. Nunca deja indiferente una visita a aquella Tierra. Por poner un ejemplo hago referencia a la comunidad Vaishnav, que viene de Vishnu.., ellos intentan seguir una vida de excelencia con todo sus hábitos pues, sin saberlo o por intuición, están emulando la vida, la forma de vida de los humanos de hace 5000 años, que nada tiene que ver con una vida precaria ni de dificultades ni de brutalidad, como hemos creído según la historia escrita; sin embargo, mantener una vida de pureza en todos los aspectos: físico, mental, comportamiento, etc., en este mundo tal como está es imposible de mantener. Tiene que haber una transformación profunda y general.., estamos viendo las muestras de un ciclo que termina y se degrada a marchas forzadas.., y eso quiere decir que el principio está cerca. El ciclo que se repite. El ciclo del tiempo que vuelve a empezar, y, todo lo que empieza es nuevo, y todo lo que es nuevo es excelente, ¿verdad? ¿Qué es mejor, una casa vieja que se derrumba, o una casa nueva en que todo funciona?

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: