luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Néixer estrellats o amb estrella/To be born starry or with a star/Nacer estrellados o con estrella.

Néixer estrellats o amb estrella.

Es pot néixer en una casa rica, en una bona gent, en una casa pobra o en un marge del camí.

BONA NIT! de TERESA SABATE RODIE | Casa del Libro

PUNTS 3/3/21: * Les ànimes reben un naixement humà bo o dolent, d’acord als seus sanskars bons o dolents. *

Néixer entre cotons o entre matolls és una forma de dir que es neix amb estrella o no. Abans creia que era una qüestió d’atzar, de sort, que era quelcom aleatori.., però es veu que te causes molt profundes relacionades amb el karma i amb els sanskars que cadascú s’ha anat creant en les vides anteriors. Com ja se sap, a aquestes alçades, és que el karma son les reaccions que creen les nostres accions , i els sanskars son els impactes que han deixat a l’ànima aquestes accions bones o dolentes que hem fet. Heus aquí que m’adono d’una cosa.., que la gent que és rica, que ha nascut en una bona casa.., moltes vegades malbaraten el destí que han dibuixat en anteriors naixements, amb el mal ús del seu poder i riquesa; no gaires l’aprofiten per fer bones accions; quina llàstima.., si ho sabessin posarien fil a l’agulla!
Els que som al primer món.., el tercer món ens ha catalogat com a gent rica.., és la seva visió; però, pensem-hi! Tot i així no se’ns veu alegria als ulls, perquè els sanskars i el karma es mouen a diferents nivells: personals, famílies, societats, estats, nacions, continents…etc.

To be born starry or with a star.

You can be born in a rich house, in good people, in a poor house or on a edge of the rway.

PARIR, NÉIXER I CRÉIXER

POINTS 03/03/21: * Souls receive a good or bad human birth, according to their good or bad sanskars. *

Being born between cottons or between bushes is a way of saying that one is born with a star or not. Before I believed that it was a matter of chance, luckily, that it was something random.., but it is seen that it has very deep causes related to karma and the sanskars that each one has been creating in previous lives. As is already known, at this point, it is that karma are the reactions that create our actions, and the sanskars are the impacts that these good or bad actions that we have done have left on the soul. Behold that I realize something.., that people who are rich, who were born in a good house.., many times squander the destiny that they have drawn in previous births, with the misuse of their power and wealth; not many take advantage of it to do good deeds; what a pity.., if they knew it they would get to work!
Those of us who are in the first world.., the third world has classified us as rich people.., is their vision; but, let’s think about it! Even so, we do not see joy in our eyes, because sanskars and karma move at different levels: personal, families, societies, states, nations, continents.., etc.

Nacer estrellados o con estrella.

Se puede nacer en una casa rica, en una buena gente, en una casa pobre o en un margen del camino.

Ψ Bebé Estrella ¿Cómo lidiar con la pérdida de un bebé?

PUNTOS 03/03/2: * Las almas reciben un nacimiento humano bueno o malo, de acuerdo a sus sanskares buenos o malos. *

Nacer entre algodones o entre matorrales es una forma de decir que se nace con estrella o no. Antes creía que era una cuestión de azar, de suerte, que era algo aleatorio.., pero se ve que tiene causas muy profundas relacionadas con el karma y con los sanskares que cada uno se ha ido creando en las vidas anteriores. Como ya se sabe, a estas alturas, es que el karma son las reacciones que crean nuestras acciones, y los sanskares son los impactos que han dejado en el alma estas acciones buenas o malas que hemos hecho. He aquí que me doy cuenta de algo.., que la gente que es rica, que ha nacido en una buena casa.., muchas veces derrochan el destino que han dibujado en anteriores nacimientos, con el mal uso de su poder y riqueza; no muchos la aprovechan para hacer buenas acciones; ¡qué lástima.., si lo supieran se pondrían manos a la obra!
Los que estamos en el primer mundo.., el tercer mundo nos ha catalogado como gente rica.., es su visión; pero, ¡pensemos en ello! Aún así no se nos ve alegría en los ojos, porque los sanskares y el karma se mueven a diferentes niveles: personales, familias, sociedades, estados, naciones, continentes… etc.

4 comments on “Néixer estrellats o amb estrella/To be born starry or with a star/Nacer estrellados o con estrella.

  1. rajanisingh885721172
    Març 3, 2021

    Beautiful blog

    Liked by 1 person

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: