luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

La meva única veritat/My only truth/Mi única verdad

La meva única veritat

Veritat seria quelcom que es pogués mantenir sense canvis; quan l’aigua es torna gel no li podem dir aigua, en tot cas aigua gelada, però ja no seria aigua, ni tan sols a l’evaporar-se, només quan tornés al seu estat líquid.

WebinarJam OnDemand - Ciclo de meditación: Un refresco para el alma

PUNTS 4/3/21: * Les ànimes son la veritat i conscients, perquè son immortals; el Pare (Déu) també és la Veritat i l’Ésser Conscient.*

Malgrat l’ànima entri en un cos per a representar el seu paper humà, no deixa de ser ànima. Una altra cosa és que l’ànima s’hagi oblidat a base de renéixer moltes vegades que el cos és diferent d’ella; tot i així és ella la que té consciència de tot el que està vivint i pensant; és la consciència. Perquè l’ànima no canvia ni es fon ni es mor, en podem dir que és la veritat, doncs es manté sencera i immortal. Per la mateixa reflexió Déu és la Veritat, l’Ésser Conscient.., constantment, perquè Ell mai oblida quí és degut a que mai obté un cos propi, mai neix com els humans; i per aquesta raó Ell es converteix en el Punt de referència per tornar a recordar la nostra pròpia naturalesa: esperit immortal com Déu, el Pare de tots els esperits del món humà; tanmateix mai podem ser Déu.

My only truth

Truth would be something that could be kept unchanged; when water becomes ice we cannot call it water, perhaps ice water, but it would no longer be water, not even when it evaporated, only when it returned to its liquid state.

Brahma Kumaris - Alma

POINTS 3/4/21: * Souls are the truth and conscious, because they are immortal; the Father (God) is also the Truth and the Conscious Being. *

Although the soul enters a body to represent its human role, it does not stop being a soul. Another thing is that the soul has forgotten by being reborn many times that the body is different from it; even so, it is she who have concious of everything she is living and thinking; it is consciousness. Because the soul does not change or melt or die, we can say that it is the truth, since it remains whole and immortal. By the same reflection God is the Truth, the Conscious Being.., constantly, because He never forgets who He is because he never obtains a body of his own, he is never born as humans; and for this reason He becomes the Reference Point to recall our own nature: immortal spirit like God, the Father of all the spirits of the human world; however we can never be God.

Mi única verdad

Verdad sería algo que se pudiera mantener sin cambios; cuando el agua se vuelve hielo no le podemos llamar agua, acaso agua helada, pero ya no sería agua, ni siquiera al evaporarse, sólo cuando volviera a su estado líquido.

Brahma Kumaris Valencia: Conferencia: "Métodos para inmunizar al alma"

PUNTOS 4/3/21: * Las almas son la verdad y conscientes, porque son inmortales; el Padre (Dios) también es la Verdad y el Ser Consciente. *

A pesar que el alma entre en un cuerpo para representar su papel humano, no deja de ser alma. Otra cosa es que el alma se haya olvidado a base de renacer muchas veces que el cuerpo es diferente de ella; aún así es ella la que tiene conciencia de todo lo que está viviendo y pensando; es la conciencia. Porque el alma no cambia ni se funde ni se muere, podemos decir que es la verdad, pues se mantiene entera e inmortal. Por la misma reflexión Dios es la Verdad, el Ser Consciente.., constantemente, porque Él nunca olvida quién es debido a que nunca obtiene un cuerpo propio, nunca nace como los humanos; y por esta razón Él se convierte en el Punto de referencia para volver a recordar nuestra propia naturaleza: espíritu inmortal como Dios, el Padre de todos los espíritus del mundo humano; sin embargo nunca podemos ser Dios.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: